Praha hl. nádraží - Beroun/ POHLED NA TRAŤ Z ČELA SOUPRAVY/ HD KVALITA

Praha hl. nádraží - Beroun/ POHLED NA TRAŤ Z ČELA SOUPRAVY/ HD KVALITA

Na vlakovou soupravu byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to na práci strojvedoucího, z konce soupravy a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na trať z čela soupravy. Číslo tratě: 171 Vlak: osobní vlak 8822 Vozidlo: elektrická jednotka řady 471 Max. rychlost jednotky: 140 km/h Max. traťová rychlost: 100 km/h Délka tratě: 43 km

ČD-speaker v Hrušovanech n/J. a přenášení/navyšování zpoždění na "nedorevitalizované" t-246 (7/2017)

ČD-speaker v Hrušovanech n/J. a přenášení/navyšování zpoždění na "nedorevitalizované" t-246 (7/2017)

Trať č. 246 v úseku Boří les (mimo) - Valtice (včetně) prošla na jaře 2017 (od 1. 4. do 30. 6.) 3měsíční "revitalizační" výlukou, v rámci níž došlo ke kompletní rekonstrukci svršku (a snad i spodku - ?) umožňující následné navýšení traťové rychlosti na 100 - 120 km/h. Jenže - ke zprovoznění zabezpečovacího zařízení (staničního v žst. Valtice; traťového a přejezdových zab. zař. v úseku Valtice - Boří les) došlo až počátkem září 2017. V létě 2017 (po více než 2 měsíce) zde tedy vlaky jezdily sníženou rychlostí přes jednotlivé (v tu chvíli zabezpečené de facto jen výstražnými kříži) přejezdy; rychlost byla snížena i při průjezdu přes žst. Valtice i na vjezdu do žst. Boří les kvůli jízdě na přivolávací návěst. (Pozn. provoz vlaků, byť s těmito omezeními, zde musel být obnoven již k 1. 7. 2017 mj. proto, že téhož dne začala více než 2měsíční výluka obou traťových kolejí v úseku Vlkov u Tišnova - Řikonín; odklonové nákladní vlaky jezdily právě po trati č. 246). Vzhledem k uvedeným pomalým jízdám, docházelo v létě 2017 k pravidelnému nabírání zpoždění u vlaků v tomto úseku. Toto zpoždění se tím více přenášelo mezi vlaky při čekání na křižování (trať je jednokolejná) v Mikulově či v Břeclavi. Patrně nejvíce náchylná ke vzniku, přenášení a dalšímu navyšování zpoždění byla situace existující v sobotu odpoledne, kdy jedna a ta samá souprava ("kočkopes") přijede v 16.28 h do Břeclavi jako Os 4523 ze Znojma, hned za 5 minut (tzn. v 16.33 h) odjede z Břeclavi jako Os 4520 do Mikulova; v Mikulově má ostrý obrat (16.57 - 17.01 h), po kterém odjede jako Os 4525 do Břeclavi (kamžto přijede v 17.25 h); a v 17.31 h má ta samá souprava (k níž navíc mezitím musí být v Břeclavi připojen další vůz - přípojný "šukafonový" vůz s rozšířeným prostorem pro přepravu jízdních kol) z Břeclavi odjet jako Os 4522 do Znojma. A aby toho nebylo málo, tak ve Znojmě má tato souprava jen 10min. obrat (18.53 - 19.03 h), po kterém jede zpět do Břeclavi jako Os 4533. V sobotu 22. 7. 2017 došlo (v negativním slova smyslu) k "ukázkovému" navyšování zpoždění dle popisované situace. Popisovaná souprava při každé své jízdě mezi Mikulovem a Břeclaví (kde během dvou hodin projela čtyřikrát!) nabrala několik minut zpoždění, které tak postupně narůstalo až na více než půlhodinu. Dle Babitronu, na takto vysoce zpožděný Os 4522 počkal po 19. hodině ve Znojmě přípojný Os 24820 směr Okříšky/Jihlava, ale pozor - v Okříškách naopak pravděpodobně nepočkal přípojný Os 4819 směr Třebíč/Brno! Situace vzniklá mezi Mikulovem a Břeclaví tak (přinejmenším o sobotních večerech) v létě 2017 mohla dostávat do pasti i cestující jedoucí např. z Moravských Budějovic do Třebíče! Sestřih sekvencí/fotek pořízených právě v sobotu 22. 7. 2017 obsahuje: - Hlášení (nahrávka ČD-Speaker - patrně třebíčská výpravčí) v žst. Hrušovany nad Jevišovkou, oznamující, že Os 4522 bude mít 30min. zpoždění kvůli "obratu soupravy od zpožděného vlaku". Jde o tendenční údaj, co se příčiny zpoždění týče. Skutečnou příčinou byla kombinace nestíhatelných jízdních dob + ostrých obratů (v dané situaci nevyjezditelné, přesto to ČD takto nechávaly "vyhnít"). - Fotka ze žst. Novosedly (pořízená z protijedoucího Sp 1828, jedoucího z Šatova přes Břeclav do Brna), dokumentující příjezd zpožděného Os 4522 (křižování těchto vlaků sem bylo přeloženo právě z Hrušovan n/J.). - Video/foto ze žst. Valtice. Vjezd do stanice na přivolávací návěst; odjezdová návěstidla nefunkční (až do počátku září 2017 - viz výše). Stojí za zmínku, že tato žst. prošla v rámci "revitalizace" pouhou úpravou kolejiště - prodloužení 3. staniční koleje, rekonstrukce 1. staniční koleje; od září 2017 pak i nové staniční zab. zař.; ale pozor - žádná nová "euronástupiště", což u takto odlehlé a tím pádem málo využívané (co se počtu cestujících týče) stanice je v pořádku. - Odjezd ze zast. Valtice město. V této zastávce bylo v průběhu oné 3měsíční "revitalizační" výluky vybudováno nové "euronástupiště". - Průjezd přes několik přejezdů mezi zast. Valtice město a žst. Boří les. Všechny přejezdy s nefunkčním zabezpečovacím zařízením, proto pomalé jízdy a proto i prodloužení jízdních dob = vznik/navyšování zpoždění. - Vjezd do žst. Boří les rovněž na přivolávací návěst. Na "revitalizaci" úseku Boří les (mimo) - Valtice (včetně) navázala v roce 2018 "revitalizace" dalšího úseku tratě č. 246, a to Valtice (mimo) - Sedlec u Mikulova - Mikulov "na Moravě" (včetně). Nepřetržitá výluka tohoto úseku (znamenající náhradní autobusovou dopravu v úseku Valtice - Novosedly) je (předpoklad v době uploadu tohoto videa) dvakrát delší než u sousedního úseku - půlroční (od 3. 4. 2018 - do předpoklad - začátku října 2018). Součástí této stavební akce je mj. i zřízení žst. Sedlec u Mikulova coby nového křižovacího místa (křižování v celou hodinu zde namísto Mikulova) i rekonstrukce žst. Mikulov "na Moravě".

Parním vlakem po obnovené úzkokolejce do Kipsdorfu (Kruš. hory) + tendenční třebíčský "experiment"

Parním vlakem po obnovené úzkokolejce do Kipsdorfu (Kruš. hory) + tendenční třebíčský "experiment"

Od června 2017 došlo k obnovení provozu v horní polovině úzkokolejky "Weisseritztalbahn" na německé straně Krušných hor (cca 25 km od Drážďan i od Teplic), v úseku Dippoldiswalde - Kurort Kipsdorf. Stalo se tak po téměř patnácti (!) letech - celá úzkokolejka byla vážně poškozena povodní v srpnu roku 2002 (stejné povodně, které mj. zaplavily pražské metro). K obnovení provozu v dolním úseku Freital-Hainsberg - Dippoldiswalde ("Dips") došlo (po náročnější rekonstrukci) v prosinci 2008, v horním úseku (rovněž po kompletní rekonstrukci) tedy až o dalšího 8,5 roku později. Přibližné trasování úzkokolejky viz https://mapy.cz/s/2p9So. Video pořízené ve středu 2. 8. 2017, tedy cca 1,5 měsíce od slavnostního obnovení provozu, dokumentuje drobné fragmenty z cesty parním vlakem mezi "Dips" a Kipsdorfem. Společným znakem jednotlivých fragmentů je cyklista, který jede po souběžné silnici. Ano, 11 km dlouhou trasu mezi "Dips" a Kipsdorfem urazí vlaky za 33 minut, tzn. průměrnou rychlostí jen 20 km/h. Ostatně, maximální rychlost na této trati je jen 30 km/h. V tomto případě lze objektivně říci, že cyklista může být stejně rychlý jako vlak. Situace mi již tehdy připomněla manipulativní "dopravní experiment", který byl v březnu 2017 proveden Městským úřadem Třebíč. "Experiment", kdy čtveřice osob "závodila" v trase z třebíčského hlavního Karlova náměstí k ZŠ Kpt. Jaroše na sídlišti Hájek. Manipulací v onom ubohém "experimentu" bylo mnoho: - jediná, navíc tendenčně vybraná trasa (kterou osobní auta i autobusy MHD překonávají výraznou oklikou; trasa je 2x - 3x delší než trasa pro pěší/cyklisty) - "experiment" byl prováděn v době dlouhodobé uzavírky Podklášterského mostu (znevýhodnění osobního auta) - stav, kdy "elektrocyklista" dosáhl času 4:25 min. na 1,4km trase, z níž cca 200 metrů činí úsek se zákazem vjezdu všech vozidel, odpovídá situaci, kdy "elektrocyklista" buď porušil zákaz vjezdu, anebo ve zbytku trasy (povětšinou silniční komunikace bez chodníků, kde chodci jdou v uličním prostoru) jel bezohledně, nepřiměřeně vysokou rychlostí - namísto pěší chůze, příslušná figurantka běžela (běh je velmi neobvyklým způsobem přepravy) = o to rychleji však byla v cíli. Bez ohledu na tyto prvky tendenčnosti, završil městský úřad tento "experiment" demagogickým prohlášením "Jezdit na kole a chodit pěšky se v Třebíči zkrátka vyplatí"... Na společné fotce z "cílového bodu" zvedá palec nahoru mj. účastnice, která jela (dle onoho "experimentu") nejpomalejším dopravním prostředkem - autobusem MHD. Dotyčná tím dává palec nahoru své vlastní neschopnosti (mj. neschopnosti zařídit, aby alespoň část spojů MHD z centra města do ul. M. Majerové jezdila nejpřímější možnou silniční trasou - tudy - https://mapy.cz/s/2pDwx a ne touto výraznou oklikou: https://mapy.cz/s/2pDw1) - jde totiž o referentku městského úřadu pro MHD (která se do své pozice dostala bez výběrového řízení a "shodou okolností" jde o dceru stejnojmenné zastupitelky)... O ubohosti tohoto "experimentu" svědčí i skutečnost, že video na YouTube (viz https://www.youtube.com/watch?v=_mkk7TR9PYc) s tímto "experimentem" dostalo 13 "disliků" oproti 7 "likům". Také je zajímavé, že zatímco u "běžkyně" je v sestřihu obsažen i záběr z "pěší zóny", tak cyklista je na tomtéž místě zdokumentován až "zády ke kameře" - v místě, kde již "pěší zóna" (se zákazem vjezdu cyklistů) není. Možná snaha zamaskovat skutečnost, že "elektrocyklista" (vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třebíč) v oné "zákazové" zóně kolo nevedl, ale jel na něm? Zpět do Kipsdorfu - očekával jsem, že v rámci obnovení provozu tam bude zřízen bezbariérový přístup na nástupiště (z přilehlé hlavní silnice). Nestalo se tak. Tzn. přístup z/na nástupiště jen po schodech, přes vestibul umístěný "o patro výše" než nástupiště... Vzhledem k dlouhým jízdním dobám je provoz na trati vyloženě rekreační, čemuž nahrává i velikost blízkých Drážďan coby zdroje cestujících a malebná krajina v klikatém údolí mezi Freitalem a přehradou Malter, dále přehrada samotná a pak mj. i Kipsdorf coby již krušnohorský cíl. V čele všech pravidelných vlaků jezdí parní lokomotiva. Od jara do začátku podzimu je v soupravě řazen i vyhlídkový vůz (z nějž bylo pořízeno i toto video). Provozovatelem vlaků na této úzkokolejce je společnost SDG, která provozuje i úzkokolejky Cranzahl - Kurort Oberwiesenthal a Radebeul - "Popelčin" Moritzburg - Radeburg. Obnovením provozu v horní části úzkokolejky paradoxně došlo ke zhoršení spojení v dolní části téže tratě. Zatímco do 6/2017 jezdilo v dolní části (Freital-H. - "Dips") 6 párů spojů, od 6/2017 to jsou jen 3 páry spojů. Jedna souprava totiž musí po většinu roku (vyjma vybraných dní jako např. Velikonoce a vybrané další sváteční dny) pokrýt vozbu všech spojů. Což (při pomalosti celé tratě) vystačí také jen na dva páry spojů v horní části mezi "Dips" a Kipsdorfem. Moje video pořízené v "Dips" (odjezd parního vlaku do Freitalu) o 2 roky dříve (4. 8. 2015): https://www.youtube.com/watch?v=IksKWTPjgF4.

Praha hl. nádraží - Beroun/POHLED NA PRÁCI STROJVEDOUCÍHO/ HD KVALITA

Praha hl. nádraží - Beroun/POHLED NA PRÁCI STROJVEDOUCÍHO/ HD KVALITA

Na vlakovou soupravu byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to z čela soupravy, z konce soupravy a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na jízdu soupravy a práci strojvedoucího přímo z jeho z kabiny. Číslo tratě: 171 Vlak: osobní vlak 8822 Vozidlo: elektrická jednotka řady 471 Max. rychlost jednotky: 140 km/h Max. traťová rychlost: 100 km/h Délka tratě: 43 km

Praha-Holešovice - České Budějovice / POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Praha-Holešovice - České Budějovice / POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Na vlakovou soupravu byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to na práci strojvedoucího, pohled na trať z čela soupravy a a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY. Vlak: Ex 1545 Vozidlo: lokomotiva řady 380 Délka tratě: 172 km Max. rychlost lokomotivy: 200 km/h Max. traťová rychlost: 160 km/h Délka záznamu: 2:07:29

Brno - Choceň / POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Brno - Choceň / POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Na vlakovou jednotku byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to na práci strojvedoucího, pohled na trať z čela jednotky a a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY. Vlak: Rx 872 Vozidlo: el. jednotka řady 660 InterPanter Délka tratě: 116 km Max. rychlost lokomotivy: 160 km/h Délka záznamu: 1:43:48

841.012 již bez polepů (+ bez vysunutého schodku!) na "bariérové" 2. kol. u 5. nást.; H. Brod 5/2018

841.012 již bez polepů (+ bez vysunutého schodku!) na "bariérové" 2. kol. u 5. nást.; H. Brod 5/2018

Významná železniční stanice Havlíčkův Brod prošla v roce 2015 dílčí rekonstrukcí, kdy k 1. - 4. nástupišti byly zřízeny výtahy, krom toho 2. a 3. nástupiště bylo zrekonstruováno - "zvýšeno" - do "normované" výšky 55 cm nad temenem kolejnice. Bohužel, i poté zůstávala v provozu pro vlaky osobní přepravy mj. 2. kolej u pátého, "pardubického" nástupiště (umístěného na opačnou stranu od budovy než ostatní nástupiště) - kolej, k níž se cestující dostanou jedině přes úrovňové přechody (musejí přejít 1. kolej u 5. nástupiště, ke kterýmžto přechodům nevede v úrovni budovy ani "sníženina" - je nutné překonat pomyslný "schodek" mezi úrovní onoho přechodu a hranou nástupištní hrany 5. nástupiště u 1. koleje. Sníženiny se (co se týče přístupu k oné 2. koleji u 5. nástupiště) nacházejí až na samých koncích celého nástupiště - tedy daleko od místa, u kterého zastavují vlaky. Osoby s pohybovým omezením, pro které je překonání onoho (ne úplně nízkého) "schodku" přitěžující, mají jedinou možnost - celé to obejít takto: https://mapy.cz/s/2MS1a nebo tudy, takto: https://mapy.cz/s/2MS1x. V období od západu do východu slunce navíc přibývá další úskalí, kdy cesta mezi oněmi odlehlými, ovšem jedinými bezbariérovými přechody a "zastavovacím místem vlaků" je poněkud potemnělá. Je neuvěřitelné, že v situaci, kdy z Havlíčkova Brodu vede 5 železničních tratí, nepostačí (nebo "nechce postačit"?) osm dalších nástupištních hran (jedna u 1. nástupiště, po dvou u 2. - 4. nástupiště, jedna u 5. nástupiště) a že "je potřeba" využívat pomyslnou devátou nástupištní hranu - právě u oné "bariérové" 2. koleje u 5. nástupiště. Video pořízené v neděli 27. 5. 2018 po 22. hodině dokumentuje příjezd Os vlaku č. 8378 právě k oné 2. koleji u 5. nástupiště. Vlak (jedoucí v trase Tábor - Havlíčkův Brod) je mimořádně veden "Regiospiderem" namísto obvyklé Regionovy (změna oběhů po konání denních víkendových výluk v úseku Rantířov - Kostelec u Jihlavy). Konkrétně byl nasazen RegioSpider 841.012, z nějž byl krátce předtím odstraněn dlouholetý reklamní polep propagující tzv. rodinné pasy, resp. seniorské pasy (každý z dvou druhů těchto "pasů" byl inzerován na jednom boku vozidla) Kraje Vysočina. Šlo již o třetí z celkem třinácti "vysočinských" RegioSpiderů, z nějž bylo reklamní polepení odstraněno - v 3/2017 zmizela "jihlavská" reklama z motorového vozu 841.013, v březnu 2018 pak byla odstraněna "havlíčkobrodská" reklama z motorového vozu 841.005. Tím se počet polepených vysočinských Spiderů snížil na 9 (pozn. vůz 841.001 nikdy nebyl žádnou reklamou polepen). Bohužel, výše uvedenou bariérovostí výčet nelogičností v tu chvíli neskončil. U vozu 841.012 nebyl po zastavení v žst. Havlíčkův Brod vysunut přídavný schodek. Cestující zde vystupující museli překonat nemalý rozdíl (který je nejen "do výšky", ale i "do hloubky" - pomyslný "krok dopředu" mezi hranou podlahy vozidla a hranou nástupiště) bez pomoci přídavného schodku. Je neuvěřitelné, že ani po více než 5,5 letech od chvíle, kdy jsem celou situaci (ignorování přídavného schodku strojvedoucími, a to i v zastávkách/stanicích s poměrně nízkým nástupištěm) patřičně "rozmázl" (protože právě tato věc se bytostně dotýká mojí osoby + mně nejbližších), si strojvedoucí vůbec dovolí onen schodek nevysunout. Útěchou budiž skutečnost, že po výstupu cestujících došlo k úplnému zavření dveří a vysunutí přídavného schodku, takže při následném nástupu do tohoto vozidla (které v žst. Havlíčkův Brod ostře obrací; ve 22:08 h odjíždí coby Os 8377 směr Jihlava) již bylo možné přídavného schodku využít (resp. i kdyby k jeho vysunutí nakonec nedošlo takto záhy, tak by k jeho využití došlo - ovšem za cenu příslušného doprošování u průvodčího/strojvedoucího, tak jak jsme k tomu ostatně bohužel byli nuceni již před oněmi několika lety, kdy se na vysouvání schodku kašlalo daleko častěji).

Praha hl. nádraží - Rudná u Prahy / POHLED NA PRÁCI STROJVEDOUCÍHO / HD KVALITA

Praha hl. nádraží - Rudná u Prahy / POHLED NA PRÁCI STROJVEDOUCÍHO / HD KVALITA

Na vlakovou soupravu byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to z čela soupravy, z konce soupravy a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na jízdu soupravy a práci strojvedoucího přímo z jeho z kabiny. Vlak: Os 25908 Vozidlo: Motorový vůz řady 810 Délka tratě: 31 km Max. rychlost jednotky: 80 km/h Délka záznamu: 00:57:40

Praha hl. nádraží - Beroun/POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Praha hl. nádraží - Beroun/POHLED NA TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY/ HD KVALITA

Na vlakovou jednotku byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to na práci strojvedoucího, pohled na trať z čela jednotky a a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na TRAŤ Z KONCE SOUPRAVY. Číslo tratě: 171 Vlak: osobní vlak 8822 Vozidlo: elektrická jednotka řady 471 Max. rychlost jednotky: 140 km/h Max. traťová rychlost: 100 km/h Délka tratě: 43 km

Olomouc - Horní Lideč/ POHLED NA TRAŤ Z ČELA SOUPRAVY/ HD KVALITA

Olomouc - Horní Lideč/ POHLED NA TRAŤ Z ČELA SOUPRAVY/ HD KVALITA

Na vlakovou soupravu byly instalovány ještě další kamery, doporučujeme se podívat na portál www.pohledzvlaku.cz, kde uvidíte další záběry na tuto krásnou trať. A to na práci strojvedoucího, z konce soupravy a dokonce i od kol a podvozku. V tomto konkrétním zařazeném videu máte možnost podívat se na trať z čela soupravy. Číslo tratě: 270, 280 Vlak: EC 129 Vozidlo: 350 Max. rychlost: 160 km/h Délka tratě: 114 km Délka záznamu: 1:32:34 Počet stanic/zastávek: 4

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE