Slzy Milovaných Dětí ABBA YAHUVEH

Slzy Milovaných Dětí ABBA YAHUVEH

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky. Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo. Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude. Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých. YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3). YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“. Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH. RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě). ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

Irská modlitba- Sleepsong - lyric song

Irská modlitba- Sleepsong - lyric song

IRSKÁ MODLITBA Nepřeji Ti, abys zůstala ušetřena nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezůstaneš. Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví. Nepřeji Ti, abys nezakusila žádnou bolest, protože už ji stejně dávno znáš. Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje. Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál: Abys byla za všechno vděčná, i když se Ti to třeba nelíbí. Abys opatrovala vzpomínky na dobré věci, které jsi zažila, i když jich možná není až zas tolik. Abys byla statečná, i když si myslíš, že už to nejde. Abys svůj kříž zbytečně neodhazovala, protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho. Abys jej mohla donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit, i když se zdá nedosažitelný. Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale po celý rok aby Ti pomáhaly. Abys nikdy nevyměnila přítele, který je opravdový, a když udělá chybu, abys mu odpustila a ne opustila. Abys mohla dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska. Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná..

LEGO® Friends – sezóna 3, ep. 2 Cože, to je rande?

LEGO® Friends – sezóna 3, ep. 2 Cože, to je rande?

Andrea se ocitne tak nějak bez svého vědomí na romantickém rande. A to navíc přímo na sv. Valentýna. Tohle spiknutí Stephanie jen tak neprojde! Andrea si přece dokáže najít kluka sama! Nebo že by to vůbec nebylo rande? Odebírej novinky LEGO®: http://www.youtube.com/user/LEGOCeska... Vše o LEGO® Friends: http://friends.lego.com/cs-cz/ Podívej se na další videa LEGO® Friends: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1994A5919EFBA37A

Pravdivy Film o Blahoslavenej Divce Chiara Luce Badano Dokument CZ Neobycejny Pribeh Obycejne Divky

Pravdivy Film o Blahoslavenej Divce Chiara Luce Badano Dokument CZ Neobycejny Pribeh Obycejne Divky

Film o neobycejne divce Chiara Luce Badano Dokument CZ Neobycejny Pribeh Obycejne Divky Blahoslavená Chiara Badano (29. října 1971, Sassello - 7. října 1990, Sassello), známá též jako Chiara "Luce" Badano, byla italská laická členka Hnutí Fokoláre, která v osmnácti letech zemřela na rakovinu kostí. V katolické církvi byla 3. července 2008 prohlášena za ctihodnou a 25. září 2010 na mariánském poutním místě Divino Amore v Římě za blahoslavenou Počas leta roku 1988, Chiara život bol opäť zmenený, tentoraz kvôli chorobe. Chiara zacítil bodnutie bolesti ramena pri hraní tenisu. Najskôr si myslela, že nič z toho, ale keď sa bolesť záhadne naďalej prítomný, podstúpila sériu testov. Lekári potom zistili, že má vzácnu a bolestivé formu rakoviny kostí, osteogennímu sarkóm. V reakcii Chiara jednoducho prehlásil: "To je pre teba, Ježišu, ak chceš, ja to chcem taky" [3] V priebehu celého procesu liečby, Chiara odmietol prijať všetky morfium, aby mohla zostať pri vedomí. Mala pocit, že je dôležité poznať jej choroby a bolesti, aby mohla ponúknuť zdvihla utrpenie. Ona povedala: "Je to znižuje môj prehľadnosť a tam je len jedna vec, ktorú môžem urobiť teraz :. Ponúknuť moje utrpenie Ježiša Krista, pretože chcem, aby čo najviac v jeho utrpení na kríži zdieľať" [1] Počas svojho pobytu v nemocnici , že by sa čas ísť na prechádzku s iným pacientom, ktorý sa potýka s depresiou. Tieto prechádzky boli prínosom pre ostatné pacienta, ale spôsobil Chiara veľkú bolesť. Jej rodičia sa často povzbudil ju, aby zostali a odpočinku, ale ona by jednoduchoi by sme ju navštíviť, aby jej náladu, ale veľmi skoro pochopili sme, že v skutočnosti sme boli tí, kto ju potrebuje. Jej život bol ako magnet nás kreslenie na nej." [1] Chiara mohol svedčiť k rodičom, priateľom, a lekári v nemocnici v Turíne. Jeden z lekárov, Dr Antonio Delogu, povedal: "Cez jej úsmev, a jej očami plnými svetla, keď nám ukázala, že smrť neexistuje, len život existuje." [1], kamarát z Hnutia fokoláre povedal "Spočiatku sme si myslel Ak chcete pomôcť pripraviť svojich rodičov na život po jej smrti, Chiara dávala rezervácie rodičia na večeru na Valentína potom, čo odmietol opustiť jej lôžka. Tiež im nariadil, aby sa nevráti až po polnoci. Ona tiež napísal, "Svätý Vianoce 1990. Ďakujeme vám za všetko. Happy New Year", na vianočné priania a schovala ho medzi niektorými prázdne tie pre jej matku, aby si neskôr. [3] Zatiaľ čo prechádza bolestivú lekársky zákrok, Chiara navštívila pani, "Keď sa lekári začali vykonávať tento malý, ale celkom náročné, postup, dáma s veľmi krásnou a žiariaci úsmev prišla. Prišla ku mne a vzal ma za ruku, a jej dotyk ma napĺňal odvahou. Rovnakým spôsobom, že prišla, zmizla, a mohol som s ňou už vidieť. Ale moja srdce bola naplnená radosťou a ponorte všetci strach ma opustil. V tej chvíli Pochopil som, že keď sme vždy pripravení na všetko, nám Boh posiela mnoho známok jeho lásky. " Chiara má viera a duch nikdy sa zmenšoval aj potom, čo rakovina opustil ju nemôže chodiť, a CAT vyšetrenie preukázalo, že nádej remisie bola preč. V reakcii na to sa proste povedal: "Ak by som si mal vybrať medzi znovu chodiť a ísť do neba, tak by som neváhal. Ja by som si vybrať neba." [4] Dňa 19.července 1989 Chiara takmer zomrel na krvácanie. Jej viera nemala váhať, keď povedala: "Ešte roniť slzy pre mňa. Idem k Ježišovi. V mojom pohrebe, nechcem ľudí plakať, ale spievať so všetkými ich srdcia." Počas posledných hodín, Chiara sa jej poslednej spovede a prijal Eucharistiu. Mala svoju rodinu a priatelia modliť sa s ňou, "Príď Duchu Svätom." Chiara Badano zomrel vo 4 ráno 7. októbra 1990 s rodičmi u jej lôžka. Jej posledné slová boli: "Ahoj, mami, bola šťastná, pretože ja som." [3] Dvetisíc ľudí sa zúčastnilo jej pohreb; starosta Sassello vypnúť mesto, takže ľudia budú môcť zúčastniť http://cs.wikipedia.org/wiki/Chiara_Badano

38# PRANKCALL - PODEPSANÁ BIBLE!

38# PRANKCALL - PODEPSANÁ BIBLE!

Zdravím vás,je tu další video a myslím si,že každý z nás by si měl najít svou víru a měl by mít podepsanou bibli od svatého BOHA!!! Ne dělám si prdel :D No jak už z nic neříkajícího názvu čtete,budu volat do knihkupectví a ptát se jestli nemají podepsanou bibli od samotného ježíše! A co na to samotní prodavači? To už koukejte vy!:D NÁRAMKY :http://realgeek.cz/?230,cs_naramek-vladavideos FANPEJDŽ : https://www.facebook.com/VladaVideos AsK : http://ask.fm/VladaVideos HUDBA INTRO : Pink zebra-Than life

Grapes of Wrath | Black Books | Season 1 Episode 3 | Dead Parrot

Grapes of Wrath | Black Books | Season 1 Episode 3 | Dead Parrot

Overwhelmed by the filth, Manny enlists the services of a creepy cleaner; Bernard reluctantly agrees to house-sit for a friend. Content licensed by DRG. Any queries, contact hello@littledotstudios.com Subscribe to Dead Parrot for weekly videos - http://www.youtube.com/DeadParrot Follow Dead Parrot on Twitter - https://twitter.com/Dead__Parrot

Marián Kuffa - výběr 38 úryvků z jeho kázání... (a BONUS tomu, kdo vydrží :-)

Marián Kuffa - výběr 38 úryvků z jeho kázání... (a BONUS tomu, kdo vydrží :-)

Přátelé, jestli hledáte křesťanskou inspiraci a Lásku, a posilu své víry v Boha, poslechněte si tohoto podivuhodného faráře ze slovenských Žakovců, poblíž Kežmaroku...

Love - Glitchtale S2 Ep #4 (Part 2) (Undertale Animation)

Love - Glitchtale S2 Ep #4 (Part 2) (Undertale Animation)

(SUBTITULADO AL ESPAÑOL) Before watching this episode, make sure you have watched Season 1 of Glitchtale, and the previous episodes of season 2. SEASON 1 Compilation: https://youtu.be/bRKnF2lV-5M Season 2: My Sunshine: https://youtu.be/DUdm30XHWVU Dust: https://youtu.be/W82A03JTaqQ Do or Die: https://youtu.be/ANF6L7tIkd0 LOVE (Part 1): https://youtu.be/Yq0Ky_3pD-Q --------------------------------------------- Join the Glitchtale Amino community! iOS: https://tinyurl.com/l9zr7tw Android: https://tinyurl.com/m5d6vfj --------------------------------------------- Glitchtale's Official Merchandise!: teespring.com/stores/camila-cuevas --------------------------------------------- For reactors: Hi there! If you want to react to this video, please download this watermark: http://tinyurl.com/zf2adlc PLEASE, place it big and centered on my animation video, not small and cornered somewhere. Also PLEASE, credit Strelok, Nyx The Shield and the voice talents that participated in this, the links to their channels will be down below, just copy and paste them along with a link to this video. You may use the entirety of the video if you follow these instructions. Otherwise, I'll probably ask you to take it down. Thanks! ~~~~ For the ones who want to Dub or Subtitle this video to their language: For Dubs: I have no problem with you dubing my video, just please make sure that my name is in the TITLE of the video, as to not get it confused with who made the animation, you might think is obvious, but some people never bother to read anything but the title sometimes. And please link to the original video and the people that participated in it. I'll list their channels down below, you can just copy and paste it. For Subtitles: You can try to send ME the subtitles! You can now create subtitles for a video and as soon as you send them, I'll check them out. If they're okay I'll approve them and your name will appear in the description of this video as a contributor! along with your subtitles in the video for the ones who want to activate them. If you do not want to subtitle it that way and you rather to make a video of your own, please don't monetize it, and make sure that MY name is in the TITLE of the video. Also copy and paste the channels' links of the people that helped me to create this video, their names and channel links are listed down bellow. ~~~~ ------------------------------ My social media! Like me on Facebook!: https://www.facebook.com/CamiAnimations/ My Deviantart: http://camilaanims.deviantart.com/ My Tumblr!: http://camilaart.tumblr.com/ Twitter: @camilacuevaszu My Twitch!: https://www.twitch.tv/camila2929 Support me on Patreon!: https://www.patreon.com/camilacuevas -------------------------------------------------------- Love Original Soundtrack by Nyx: 1 - Stars In The Sky: https://youtu.be/24QJV6NnFHY 2 - A Call From The Past: https://youtu.be/yKwdd2Aja_k 3 - Impasse: https://youtu.be/DVrsjXSpH9o 4 - Friendship: https://youtu.be/7Uyu5BrGMs4 5 - Tech Talk: https://youtu.be/bGdD0YVh_kI 6 - Future: https://youtu.be/OKQeN4KYPz0 7 - Blooming Flowers: https://youtu.be/BAB7dhJpqes 8 - Kindness: https://youtu.be/ewBkq44wynk 9 - Bonds: https://youtu.be/TOEiLlspdhM 10 - Bete Noire (Betty's Fight Theme): https://youtu.be/ViCGaoeCUqk 11 - True LOVE (Frisk's Genocide Theme): https://youtu.be/-mDYwORrHXE ---------------------------------------------------- Aditional Songs by Rush Garcia: 12 - Blood and Bone: https://youtu.be/etato6rbQu8 13 - A Glimpse of Light: https://youtu.be/NlsaK_rZ3dI ---------------------------------------- Amazing people that made the sound effects and music Music by NyxTheShield: https://www.youtube.com/channel/UC9QBo6agq3a34UsiYfMtKGA Sound designer - Strelok: https://www.youtube.com/user/carmelo580 Voice talents: Bete Noire - ProjectSNT (Courtney) https://www.youtube.com/user/ProjectSNT Undyne(Undying form) - GaelRice https://www.youtube.com/user/CandySpicer Gaster/Sans - Zedrin https://www.youtube.com/user/ProjectSNT Sans (lively) - Djsmell: https://www.youtube.com/user/djsmell1 Frisk/Akumu - Strelok https://www.youtube.com/user/carmelo580 Jessica- MEMJ0123 (Jen) https://www.youtube.com/user/MEMJ0123 Asriel - Adoxographist http://adoxographist.tumblr.com Papyrus - Citrus http://citrusstorm.tumblr.com Asgore - Rev897 https://twitter.com/rev897?lang=en Toriel - Oolay-Tiger https://soundcloud.com/oolay-tiger ------------------------------------------ Send me fanmail at: My P.O BOX! Casilla Postal # 243 Rengo, Chile, 2940000 (2940000 being the zip/postal code) ------------------------------------------- * I'm running out of time... -------------------------------------------

SMUTNÝ BALÚ - Kniha džunglí epizoda 8 / JUNGLE BOOK - CZ

SMUTNÝ BALÚ - Kniha džunglí epizoda 8 / JUNGLE BOOK - CZ

Jednoho dne najde moudrý panter Baghíra hluboko v džungli malé miminko a ujme se ho. Odnese ho na vychování vlčí rodině, která se o chlapečka stará, jako by šlo o jejich vlastní mládě. Jmenuje se Mauglí... Tak začíná neuvěřitelný případ lidského mláděte, které se uprostřed džungle cítí jako doma a zažívá tu nejrůznější dobrodružství. Po jeho boku vždy věrně stojí medvěd Balú, obrovský had Khaa a další přátelé. klikni pro více! : http://www.youtube.com/playlist?list=PLYXievo3ibiW_3BnkRJq0ctOL-7Krxy-b ná Facebook: https://www.facebook.com/BBkidschannel ná Tumblr: http://bbkids.tumblr.com/

Píseň smutných holek - Making-of

Píseň smutných holek - Making-of

Pokud vás zajímá, jak se tvořil vánoční song, pojďte se s námi podívat do zákulisí. 😊 Vybrat dárek ženě by nemělo být tak těžké. Přesto každý rok je mnoho z nich obdarováno věcmi, jako je odšťavňovač, nůž nebo povlečení. Jenže ženy většinou nechtějí pod stromečkem najít to, co potřebují, ale to, co skutečně chtějí. A tak jako „manifest“ proti nechtěným dárkům vznikla Píseň smutných holek. Vyhněte se zklamání pod vánočním stromečkem a jděte radši na jistotu pro ty pravé dárky na Vivantis. cz. Od kabelky po parfém. Více inspirace na nejlepší vánoční dárky najdete na https://www.vivantis.cz/inspirace/. Fashion story, ve které se dozvíte více o našich “Smutných holkách“ si můžete přečíst na https://www.vivantis.cz/fs-pisen-smutnych-holek/. Nenechte si ujít Velkou vánoční soutěž na https://www.vivantis.cz/inspirace/#soutez. Vyhrát můžete opravdu každý den. Píseň smutných holek si můžete přidat i na Spotify: https://distrokid.com/hyperfollow/vivantis/fbZv V hlavních rolích: Adéla Blažková - https://www.instagram.com/michalkova_adela/ , https://www.facebook.com/adela.michalkova.1 Katarína Mikulová - https://www.facebook.com/katarina.mikulova.58 Kateřina Sedláková - https://www.instagram.com/oveckova/ , https://www.facebook.com/katerina.sedlakova.71 Web: http://www.vivantis.cz Facebook: http://www.facebook.com/vivantis Instagram: http://www.instagram.com/vivantis Video by Bumerang Film s.r.o.+ Brain One + Vivantis.cz Vivantis Jsme jedna rodina: Vivantis.cz | Vivantis.sk | Prozdravi.cz | Krasa.cz | Parfemy.cz | Hodinky.cz | Sperky.cz | Prezdravie.sk | Vivantis.ro | Vivantis.hu | Vivantis-shop.at

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE