Tvoje slzy, které tvůj anděl strážný přinese do nebe (TITULKY)

Tvoje slzy, které tvůj anděl strážný přinese do nebe (TITULKY)

Anděl strážný k tobě mluví nejčasteji jako "tvoje svědomí". Které tvoje slzy ale zachytí ? Tento Biskup přináši před příchodem nové epochy informace, které jednoznačně nepocházejí z tohoto světa. Něktreré jsou překvapující, jiné děsivé. Všechny jsou ale naprosto pravdivé. Pokud tento Biskup Meče hovoří o tom, že andělé některé tvoje slzy zachytí a přinesou je do nebe, nepochybuj o tom (část kázání Biskupa-.Meče ze dne 26.04.2015).

Slzy Milovaných Dětí ABBA YAHUVEH

Slzy Milovaných Dětí ABBA YAHUVEH

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky. Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo. Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude. Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých. YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3). YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“. Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH. RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě). ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

Vodovod Bechyně23.8.2013

Vodovod Bechyně23.8.2013

Perseidy mají lidový název Slzy svatého Vavřince podle světce, který má svátek 10. srpna. :)

Hallelujah

Hallelujah

// Cover verze skladby Hallelujah od Leornarda Cohena v podání Nicolase Paula. // Píseň byla natočena, když bylo Nicolasovi 10 let, přičemž se zpívání věnuje 3. rokem // Píseň nazpíval pro svoji maminku, která mu v roce 2011 zemřela // info: nicolas.paul@seznam.cz // Nahráno ve studiu MIXING.TODAY // Děkujeme Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín za poskytnutí natáčecích prostor // Kamera, sřih: Radek Talapka //zvuk: Rostislav Koňařik

Byl jsem v nebi, stejně jako sv.Pavel (TITULKY)

Byl jsem v nebi, stejně jako sv.Pavel (TITULKY)

Byl jsem v nebi a slyšel nevyslovitelné. Do nebe jsem byl vytržen stejným způsobem jako apoštol Pavel. Od té doby naříkám stejně jako naříkal prorok Eliáš, nad slepotou lidstva, přitom Bůh má na zemi naprosto vše ve svých rukách. Bůh má PROZATÍM slitování se svým hříšným lidem. Jsem Velekněz (Heb 5,1.2), nástroj BOHA, abych lidstvo varoval. Nevěří mi, stejně jako zpočátku nevěřili proroku Eliášovi (kázání Biskupa Meče, 7.3. 2018, video s titulky)

Petr Hejna: Hořké slzy bezmocnosti

Petr Hejna: Hořké slzy bezmocnosti

o zlu kolem nás a v nás; o bezmoci nad bolestí milovaných; o tušeném konci světa, který známe; o zradě a lhostejnosti; o konci života a posledním soudu i jiných radostech i strastech bytí... Sólo Nord: Břeťa Bakala, Petr Hejna - hudba, text, kytary, klávesy, basa, programování bicích

Anděl Páně 2 (2016) Proč hraju rád v pohádkách

Anděl Páně 2 (2016) Proč hraju rád v pohádkách

v kinech od: 1. 12. 2016 Falcon | odebírat kanál: http://goo.gl/Zh6erO náš web: http://www.totalfilm.cz V hlavních rolích příběhu, který se odehrává v adventním čase, se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem Uriášem v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich věčné tahanice způsobí, že se vzácné jablko ze stromu Poznání zakutálí z nebe na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí. Petronel s Uriášem se ocitnou v malém českém městě v předvečer svátku svatého Mikuláše, kdy jsou ulice plné čertovsko-andělského reje a mikulášského koledování. Potkávají holčičku Anežku a její maminku, které nemají právě šťastné období. Když jim ale naše dvojice pomůže se světskými starostmi, cesta k získání kouzelného jablka Poznání je otevřená. Petronela s Uriášem čeká řada překážek a dobrodružství, díky nimž objeví, to, co má skutečnou cenu a nejen pro lidi – lásku, přátelství a schopnost pomoci druhému v nouzi. Anežku hraje Anička Čtvrtníčková, její maminku Magdalenu Vica Kerekes, v dalších rolích uvidíme Pavla Lišku, Stanislava Majera a Marka Taclíka jako trio zlodějských kumpánů, nabubřelého majitele krejčovské dílny vytvoří Bolek Polívka. V hvězdném nebi se pak sejde řada českých osobností, opět v čele s Jiřím Bartoškou v úloze Pána Boha, „svaté“ role si zopakují Klára Issová, Gabriela Osvaldová, Anna Geislerová, nově třeba Lucie Bílá v úloze svaté Lucie.

LEGO® Friends – sezóna 3, ep. 2 Cože, to je rande?

LEGO® Friends – sezóna 3, ep. 2 Cože, to je rande?

Andrea se ocitne tak nějak bez svého vědomí na romantickém rande. A to navíc přímo na sv. Valentýna. Tohle spiknutí Stephanie jen tak neprojde! Andrea si přece dokáže najít kluka sama! Nebo že by to vůbec nebylo rande? Odebírej novinky LEGO®: http://www.youtube.com/user/LEGOCeska... Vše o LEGO® Friends: http://friends.lego.com/cs-cz/ Podívej se na další videa LEGO® Friends: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1994A5919EFBA37A

Brutal - výroba formy

Brutal - výroba formy

https://www.facebook.com/brutalslovakia http://news.petrolheads.sk/category/brutal/ Keď sa povie kompozitný materiál dá sa po tým predstaviť všeličo. Mnohí z vás si predstavia bazén alebo vaňu ale na túto predstavu treba rýchlo zabudnúť, V našom prípade je použitá epoxidová živica a špeciálne materiály ktoré dodávajú forme tuhosť a tvarovú stálosť. Celá výroba ktorá je zachytená na zázname trvala približne 20 hodín. Postup ukladania musel byť bez prerušenia aby forma získala požadované vlastností. Na videu postupne uvidíte ako sa nanášajú jednotlivé vrstvy. Formovací epoxid, následne tzv. nárazníková vrstva, špecialna sklenená tkanina,vrstva epoxidu a tzv. epoxidová pasta. Každá z vrstiev plní svoj účel, preto sa hovorí o kompozitných materiáloch (KM) (je materiál, ktorý sa skladá z viacerých zložiek ) Formovací epoxid -- dokonale priľne k povrchu a výtvory hladký odliatok Nárazníková vrstva - vytvára bariéru zamedzujúcu tvorbe bubliniek, zlepšuje vzhľad povrchu, podporuje jeho integritu a jeho mechanické vlastnosti. Špecialna sklenená tkanina -- KM pridáva mimoriadnu odolnosť a stabilitu. Epoxidová pasta -- znižuje celkovú váhu(prí porovnaní s formou čisto zo sklenenej látky) bez straty pevnosti. Po spojení týchto zložiek vzniká KM ktorý má výrazne lepšie vlastnosti ako samostatné zložky. Po položení aj poslednej vrstvy sa forma nechala tzv. dozrieť ,priamo na modeli Brutal -u. Na už dozretú formu sa následne pripevnil pomocný rám pre ešte väčšie zvýšenie tuhosti a pre lepšiu manipuláciu. Marian Lušpai ml.

Mortimerian Tales - Bob Mortimer on Would I Lie to You? - Part 1 [HD][CC-CS,EN,SV,RU]

Mortimerian Tales - Bob Mortimer on Would I Lie to You? - Part 1 [HD][CC-CS,EN,SV,RU]

Compilation of Bob Mortimer's stories on Would I Lie to You? 00:07 - I once set fire to my house with a box of fireworks. 06:50 - The police once ordered me to leave town because I was frightening the locals. 13:11 - This is Keith. He's my oldest friend, and when we were at school together, we hid a dictaphone in the classroom ceiling to confuse our teacher. 18:25 - This is the cushion that I used to carry my pet owl around on. I would have brought the owl, but he escaped last week. 23:45 - For five days I pushed my cat around in a pram, because it had sprained three of its ankles. 26:27 - As a teenager, I used to terrorise my neighbourhood with a game I invented called "Theft and Shrubbery". 31:45 - This is Michael, and after cutting his hair, I got a job on a campsite as a hairdresser. 37:54 - I have a digeridoo suspended from a tree in my back garden so when the wind blows in a certain direction, it parps soothing sounds of the outback through my bedroom window. 41:34 - I recently had to charm a spider out of my shoe by tooting a flute at it. 45:35 - I can break an apple in half with my bare hands. A huge thanks to the person who contributed the Swedish subtitles for the entire compilation! And to the person who contributed the Russian subtitles for the entire compilation! This is simply amazing.

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE