MOECS Effectiveness Rating Training for Districts Webinar

MOECS Effectiveness Rating Training for Districts Webinar

This webinar is to assist districts in supporting their teachers regarding the educator effectiveness labels in MOECS, as well as executing respective local education agency’s appeals window. Source: Michigan Department of Education

Special Education Personnel Approvals through the MOECS

Special Education Personnel Approvals through the MOECS

Special Education Personnel Approvals through the Michigan Online Educator Certification System (MOECS) An explanation of the process for special education personnel approvals requested by a local district. Includes a demonstration of the Michigan Online Educator Certification System (MOECS) and the required steps for the local district, the intermediate school district, and the teacher preparation institution. Source: Michigan Department of Education

Tutorial - KALPA to MOECS (T5)

Tutorial - KALPA to MOECS (T5)

In this tutorial you will learn how to transfer your professional learning log from KALPA to MOECS. PDF Version Available: https://drive.google.com/a/bps-schools.com/file/d/0ByZesdqBL7F6VVo3OGF5VkxNeVk/view?usp=sharing

08 Michigan Online Educator Certification System (MOECS)

08 Michigan Online Educator Certification System (MOECS)

moecs dppd tutorial

moecs dppd tutorial

მინისტრები აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებს ეწვივნენ

მინისტრები აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებს ეწვივნენ

ცეკვა განდაგანა - ქობულეთის სოფელ ზედა აჭყვის სასოფლო კლუბის ქორეოგრაფიული ანსამბლი "სიხარული"

ცეკვა განდაგანა - ქობულეთის სოფელ ზედა აჭყვის სასოფლო კლუბის ქორეოგრაფიული ანსამბლი "სიხარული"

MOECS Entry for PD Hours

MOECS Entry for PD Hours

MOECS Entry for PD Hours

ცეკვა განდაგანა - ჩაქვის საჯარო სკოლასთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი - "ოჰოინანა"

ცეკვა განდაგანა - ჩაქვის საჯარო სკოლასთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი - "ოჰოინანა"

BS. Eagles | Bubie.#/MoeCS:GO

BS. Eagles | Bubie.#/MoeCS:GO

Kleine Spielerei nichts großes :)

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE