Jiří Schelinger (singer and songwriter,1951-1981) : Holubí dům / Pigeon House

Jiří Schelinger (singer and songwriter,1951-1981) : Holubí dům / Pigeon House

Zpívám ptákům a zvlášť holubům, I sing to birds and pigeons in particular, stával v údolí mém starý dům. stood in the valley of my old house. Ptáků houf zalétal ke krovům, Bevy of birds flown to the rafters, měl jsem rád holubích křídel šum. I was like pigeon wings noise. Vlídná dívka jim házela hrách, Benign Girl throwing them legumes, mávání perutí víří prach. flapping wings swirling dust. Ptáci krouží a neznají strach, Birds circling and do not know fear měl jsem rád starý dům, jeho práh. I was like an old house, its threshold. Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví, Looking for pigeon house, then who among you knows the way, míval stáj vroubenou, bílý štít. used to have stables lined, white shield. Kde je dům holubí a ta dívka kde spí, Where is the pigeon house and the girl where he sleeps, vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít. because he knows that I just wanted her to live. Sdílný déšť vypráví okapům, Communicative rain tells eaves, bláhový, kdo hledá tenhle dům. foolish, who is looking for this house. Odrůstáš chlapeckým střevícům, boy growing up in shoes, neslyšíš holubích křídel šum. hear noise pigeon wings. Nabízej úplatou cokoli, Offer remuneration anything nepojíš cukrových homolí. not eat sugar cone. Můžeš mít třeba zrak sokolí, You need to have a hawk eye, nespatříš ztracené údolí. will not see the Lost Valley. Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví, Looking for pigeon house, then who among you knows the way, míval stáj vroubenou, bílý štít. used to have stables lined, white shield. Kde je dům holubí a ta dívka kde spí, Where is the pigeon house and the girl where he sleeps, vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít. because he knows that I just wanted her to live. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, I sing to birds and pigeons in particular, stával v údolí mém starý dům... stood in the valley of my old house...

Jiří Schelinger - Kolem mne je lidí

Jiří Schelinger - Kolem mne je lidí

Album: Švihák Lázeňský Pop Komplet 1972-79 (1999) CD: http://www.bontonland.cz/search/?s=Ji%C5%99%C3%AD+Schelinger Digitální nákup: https://play.google.com/store/music/artist/Jiří_Schelinger?id=Amo5fw2vcyudp2k372sc4smre54

Jiří Schelinger - Sestra má mě hýčká

Jiří Schelinger - Sestra má mě hýčká

Jiří Schelinger (6. března 1951, Bousov - 13. dubna 1981, Bratislava) byl český rockový zpěvák a skladatel, jedna z předních postav českého rocku. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Schelinger#SP.2FLP_desky

Jiří Schelinger - Silvia

Jiří Schelinger - Silvia

Léto s tebou - Jiří Schelinger Memory band

Léto s tebou - Jiří Schelinger Memory band

Mladen Djelmo, Vladislav Čížek, Káťa Čížková, Jiří Kejšar sn., Jiří Kejšar jn., video - Marcela Šeniglová http://bandzone.cz/jirischelingermemoryband https://www.facebook.com/Ji%C5%99%C3%AD-Schelinger-Memory-band

Dítě štěstěny

Dítě štěstěny

Petr Spálený a Zdeněk Rytíř

Jsem prý blázen jen - Jiří Schelinger Memory band

Jsem prý blázen jen - Jiří Schelinger Memory band

Mladen Djelmo, Vladislav Čížek, Káťa Čížková, Dan Hubáček, Jiří Kejšar, video - Marcela Šeniglová, Highway61 České Budějovice, 4. 9. 2015, http://bandzone.cz/jirischelingermemoryband, https://www.facebook.com/pages/Ji%C5%99%C3%AD-Schelinger-Memory-band/711814488911923

Siréna - Jiří Schelinger Memory band

Siréna - Jiří Schelinger Memory band

Mladen Djelmo, Vladislav Čížek, Káťa Čížková, Jiří Kejšar sn., Jiří Kejšar jn., video - Marcela Šeniglová http://bandzone.cz/jirischelingermemoryband https://www.facebook.com/Ji%C5%99%C3%AD-Schelinger-Memory-band

ŠEDESÁTÁ LÉTA-PETR SPÁLENÝ

ŠEDESÁTÁ LÉTA-PETR SPÁLENÝ

NEJHEZČÍ LÉTA NA PÍSNIČKY

PŘÁTELSTVÍ - PETR REZEK / FRIENDSHIP /

PŘÁTELSTVÍ - PETR REZEK  / FRIENDSHIP /

Pro mé přátele na YouTube - For my friends on YouTube Friendship, it is sometimes more than love, It is faith in the hand grips Strongly other hand ... Přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň... Přátelství, to je plachá něžná kráska, která mává na toho co dává víc než citů daň.... Přátelství, to jsou slova, která platí, stejně v tónech písní, jako v dešti střel... Přátelství je ozvěnou co vrátí tvoje touhy, sny a přání, vyznání a pousmání, to je přátelství, pravé přátelství..... Přátelství, to jsou stejné cíle v dálce, je to síla křehká jako víla, přesto největší... Přátelství neustoupí ani válce, ani v poušti silné neopouští, slabé přesvědčí.... Přátelství, to jsou světy plné lidí kde se zapomíná jak se říká - sám... Přátelství jsou oči, které vidí, zná své cesty jako ptáci, jako slunce teplo vrací lidem přátelství, pravé přátelství...... Rec. Je jenom několik takových slov...jsou prostá, vzácná a nezbytná.. Někdy je vyslovujeme příliš často... a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu jim už nikdy neukřivdí....... protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života........... Přátelství je stiskem teplých dlaní, je to bílá přímka krásných setkání.... Přátelství je tím co lidé chrání jménem svým i lidí příštích, vždyť už dávno zkázu tříští právě přátelství, pravé přátelství.... Přátelství, to je někdy víc než láska, Je to víra v to,že ruka svírá Pevně jinou dlaň.......... Friendship is sometimes more than love, It is the belief in it the hand grips tightly by another hand. Friendship is shy, delicate beauty, that waving what gives more than feelings tax. Friendship is the only word that applies as well as the sounds of songs in the rain of bullets. Friendship is an echo of what returns your desires, dreams and wishes, beliefs and smile. This is friendship, true friendship. Friendship, it is the same targets in the distance, It is a force delicate as a fairy, but most. Friendship, resolved by war, even in the desert leaves the strong, weak convince. Friendship to sou worlds full of people where he forgets how to say "alone". Friendships are the eyes that see, knows his way as birds. As the sun heat back to people friendship, true friendship. It is only a few such words, They are simple, rare and necessary. Sometimes it is pronounced very often, and then we seem mundane and ordinary. But the one who at least knew their true worth, They never neukřivdí, because their price is the price and the purpose of our life. Friendship is pressing the hot hand, It is a beautiful white line meetings. Friendship is what the people protect, on behalf of myself and the people coming. After a long time ago shattering destruction, just friendship, solid friendship. Friendship is sometimes more than love, It is the belief in it the hand grips tightly by another hand.

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE