odjezd autobusem do Chorvatska ( zastávka u jedné pumpy v Českých Budějovicích )

odjezd autobusem do Chorvatska ( zastávka u jedné pumpy v Českých Budějovicích )

České Budějovice, odjezd Karosy B741 #127

České Budějovice, odjezd Karosy B741 #127

Odjezd Karosy B741 (CE 92-64; #127) z výstupní zastávky Máj - Antonína Barcala do prostoru obratiště. Jde o poslední pravidelně vypravovaný vůz tohoto typu v ČR. (17.4.2018)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Z VÝŠKY - Z Černé věže

ČESKÉ BUDĚJOVICE Z VÝŠKY - Z Černé věže

Os 7412 s exbrněnskou 754.066, "dvojpřejezd" AŽD97 a "obecní" bus-linka č. 55; Tlučná 12. 8. 2015

Os 7412 s exbrněnskou 754.066, "dvojpřejezd" AŽD97 a "obecní" bus-linka č. 55; Tlučná 12. 8. 2015

Osobní vlak č. 7412 (pravidelný odjezd z Plzně hl. n. ve 14.10 h) je (stav k 10/2015) jedním z pouze dvou párů osobních vlaků na trati č. 180 vedených dosud "klasickou soupravou" v čele s lokomotivou řady 754. Jaká to podoba s tratí č. 240, kde od 12/2011 jezdí rovněž jen 2 páry Os vlaků s klasickou soupravou, že. :-) Rozdíl však je v tom, že díky tučné eurodotaci jezdí na "zbylých" (tzn. všech Os vlacích krom těch dvou párů) vlacích svižné jednotky RegioShark, zatímco na trati č. 240 i v roce 2015 jezdily převážně líné soupravy typu "motorový vůz řady 854 + 2 vozy". A přeci to šlo, aniž by přicházely neustálé výmluvy typu "musí se počkat na elektrizaci tratě a pak tam pořídit nové elektrické jednotky". Na druhou stranu, v situaci, kdy bohužel RegioSharky jsou hlučnými "pojízdnými lednicemi", není moc o co stát. V tropicky horkém středečním odpoledni 12. srpna 2015 jel v čele osobního vlaku č. 7412 "rudý ďábel" 754.066, která byla do DKV Plzeň redislokována ve 2. polovině října 2014 z jejího dřívějšího mnohaletého působiště - z Brna. Moje poslední video s 754.066 ještě v rámci DKV Brno (z 5. 9. 2014): https://www.youtube.com/watch?v=nwSZZUH1nU0. Oproti brněnskému působení, přibyly na čele této lokomotivy bílé "vousy". Na druhou stranu, v uvedený den mi tato lokomotiva přišla podobně vybledlá jako byla i v posledních cca dvou letech svého brněnského působení. Video pořízené právě 12. 8. 2015 dokumentuje příjezd a odjezd Os 7412 do/ze zastávky Tlučná, nacházející se v příměstském úseku trati č. 180 nedaleko Plzně. Přesto je v tomto úseku zaveden pouze hodinový takt osobních vlaků - bez jakéhokoliv posílení v odpolední špičce! Trať je zde sice jednokolejná, ale v úseku Plzeň - Stod je vybavena autoblokem, který kapacitu trati do určité míry zvyšuje; domnívám se, že přinejmenším ve směru špičky (tzn. ráno do Plzně, odpoledne z Plzně) by se vešel vložený Os vlak půlící interval na přibližně 30minutový. Jak je patrné, tak na odjezdu ze zastávky Tlučná projede vlak přes dvojici přejezdů umístěných kousek od sebe (viz i mapa http://mapy.cz/zakladni?x=13.2411354&y=49.7245530&z=17). Každý však má samostatné výstražníky, a to typu AŽD97 se zvukem "pléblé". Krátce po odjezdu vlaku projíždí přes přejezd kloubový autobus SOR NB18 jedoucí na spoji linky č. 55 (dle licenčního čísla 440055), která jezdí v trase Plzeň - Vejprnice - Tlučná. Objednatelem a plátcem této autobusové linky však není Plzeňský kraj, ale právě obce Vejprnice a Tlučná. Neboli - ke "standardu" v podobě pouze 1 h taktu vlaků + určitému počtu tranzitujících autobusů si obce musely připlatit "nadstandard" v podobě linky, která ve špičce pracovního dne jezdí i 2 x za hodinu, viz http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L440055_141214_156625.pdf.

Ostrov: MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

Ostrov: MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

Městská hromadná doprava v Ostrově se chystá na nové jízdní řády. Zároveň nedávno zvolené vedení města zvažuje, jakým způsobem nadále provozovat zdejší dopravní podnik. Současný stav není podle vedení optimální. „Ty změny byly připraveny ještě bývalým vedením města. Jedná se o akci Dopravního podniku, který vyhodnotil některé linky a některé spoje jako ztrátové. Dojde k omezení ztrátových spojů směrem k nádraží. Neprokázal se zde předpoklad, že autobusy budou jezdit aspoň s patnácti lidmi. Ten předpoklad zde prostě nebyl. Dále má dojít k omezení spojů na průmyslovou zónu, mimo ty hlavní špičky. Tzn., že směny, jak byly zvyklé jezdit ráno, v poledne a večer, zůstane zachováno. Změny jízdních řádů byly schváleny odborem dopravy, tuším 6. dubna. Rozhodnutí nabylo právní moci 21. dubna. Nové jízdní řády by měly platit od 1. května,“ uvedl místostarosta Petr Šindelář. Jak nadále bude fungovat Dopravní podnik se ještě má rozhodovat. Málo pravděpodobné je, že zůstane vše jako doposud. „Upřímně řečeno dneska Dopravní podnik využívá dva autobusy. Nezdá se mi, kvůli dvěma autobusům, příliš hospodárné tady udržovat v chodu společnost, která potřebuje účetního, jednatele a dozorčí radu. Nejspíš se vrátíme k modelu, který tady byl v minulosti. A to, že město uzavře smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti přímo s komerčním dopravcem na tři či na pět let nebo na dobu klidně i delší. Služby budou poskytovány asi ve stejné kvalitě, akorát bez kapitálové účasti města,“ naznačil Šindelář. Město mělo pro letošní vyčleněno více než 4,5 milionu korun na dotaci pro Dopravní podnik. „K tomu jsme se zřejmě ani nepřiblížili. Výroční zpráva, účetní závěrka – to budeme mít k dispozici až v červnu. Předpokládám, že drtivá většina nákladů Dopravního podniku byla částka připadající na operativní nájem těch autobusů. Na začátku tam byly tři autobusy. Dneska, jak jsem říkal, nebo od toho května, by tam měly být dva. Tato částka byla tuším 1,4 milionu korun ročně. Ve velké míře se na tom podílejí náklady na mzdy řidičů a pohonné hmoty. Takže pokud dojde k omezení spojů, samozřejmě budou tady úspory. Pokud budeme chtít mít ten luxus, jaký jsme tady měli doposud, a po městě jezdily skutečně prázdné autobusy, tak nás to bude něco stát. Ale rozpočet města skutečně není nafukovací, a máme před sebou velké investice, které už jsou rozjeté, a musí se dokončit z vlastních prostředků. Takže budeme skutečně účelně hodnotit každou korunu, kterou vynaložíme z rozpočtu,“ slíbil Šindelář. Nové jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku www.dpostrov.cz.

Dubí, odjezd/příjezd osobního vlaku (jedoucího z Moldavy do Mostu) k/od "šturcu", 8/2014

Dubí, odjezd/příjezd osobního vlaku (jedoucího z Moldavy do Mostu) k/od "šturcu", 8/2014

Osobní vlak jedoucí v trase Moldava v Krušných horách - Most (jedoucí v řazení: motorový vůz řady 810 + přípojný vůz bývalé řady 015 + motorový vůz řady 810) odjíždí (po krátkém pobytu sloužícím pro výstup cestujících, kteří přijeli ve směru od Moldavy) ze 3. staniční koleje úvraťové dopravny Dubí (3. kolej od budovy). Ovšem kam vlak jede, když za obloukem se nachází už jen výhybka a za ní krátká kusá kolej zakončená zarážedlem? Vlak jede právě na tu kusou kolej u zarážedla, odkud pak (po ručním přestavení výhybky) vjede na 1. staniční kolej (2. od budovy v dopravně Dubí), na které zastaví v úrovni budovy pro nástup cestujících. Vlak tedy z Dubí odjel "nikam" a vzápětí (po cca 2 minutách) přijel "odnikud". :-) Nevím, kdy přesně toto opatření bylo zavedeno. Přinejmenším teoreticky začalo platit asi v prosinci 2011, kdy se po redukci spojení na horské části "Moldavské dráhy" mj. mírně prodloužily pobyty v dopravně Dubí, tzn. zjevně se v jízdních dobách začalo počítat se zajížděním na kusou kolej "ke šturcu". Druhou možností je, že k zavedení onoho opatření (přinejmenším prakticky) došlo až od druhé poloviny roku 2013, v souvislosti s odstraněním odjezdových návěstidel a jejich náhradou pouhými přejezdníky indikujícími uzavření přejezdu za zhlavím pro směr jízdy do Mostu i na Moldavu; například 25. 5. 2013 nedocházelo k jízdě "na záhlaví ke šturcu", viz video (nejsem jeho autorem): https://www.youtube.com/watch?v=8NNwR0skIFE Stejně tak by mělo být skutečností, že cca od přelomu let 2013 a 2014 přestala být dopravna Dubí obsazována dopravním zaměstnancem (šlo snad právě o výhybkáře, resp. závoráře - ?). Od prosince 2011 došlo nejen k omezení počtu spojů jedoucích v horské části Moldavské dráhy pouze na 4 páry (s tím, že provoz je zajišťován pouze jednou soupravou, což mj. znamená, že první spoj odjíždí z Mostu již v 7.21 h a druhý až v 9.57 h; z hlediska ideálního času pro turisty možná chybí čas odjezdu okolo 8.30 - 9 h), a to ještě s omezením jízdy pouze na víkendy + prázdninové pracovní dny. Je pravda, že trať bohužel vede (mj. vzhledem k terénním, resp. sklonovým poměrům) mimo směr převažující dojížďky + poněkud oklikou (ostatně, i nádraží Dubí se nachází zcela mimo území stejnojmenného městečka, viz mapa http://www.mapy.cz/zakladni?x=13.7467335&y=50.6839043&z=12&source=pubt&id=15211317; "základní dopravní obslužnost" Mikulova v Krušných horách a Moldavy je zajišťována touto autobusovou linkou: http://portal.idos.cz/Data/pdf/L582493_150101_157241.pdf); na druhou stranu je otázkou, zda by přeci jen neměl být provoz zajišťován (v "turistickém" rozsahu) celotýdenně. Sklonově náročná a několika tunely i viadukty vybavená Moldavská horská dráha je od roku 1998 Kulturní památkou ČR. Což ovšem reálně nic neznamená - viz případ jiné tzv. Kulturní památky - trati Moravské Budějovice - Jemnice, kde podivné a nechutné snahy o znesjízdnění tratě na přelomu let 2010 a 2011 nebyly "památečností" trati nijak znesnadněny. Moldava v Krušných horách je koncovou stanicí, leč nebývalo tomu vždy. Tato horská trať byla prapůvodně určena mj. pro vozbu uhlí mezi Mosteckou pánví a průmyslovými podniky v Sasku. Leč od konce 2. světové války je přeshraniční spojení přerušeno a jeho obnovení (chybí zde cca 8 km trati; stávající konečnou na saské straně je Holzhau, kde jsem v červenci 2014 pořídil toto video: https://www.youtube.com/watch?v=K1q8u9qe8hM) je nepravděpodobné. Ostatně, příslušný německý objednatel byl v roce 2014 schopen odstřelit i spojení na (z technického hlediska funkční) nedaleké trati Cranzahl - Vejprty, tzn. vývoj jde spíše opačným směrem. Souprava typická pro osobní vlaky jedoucí na Moldavu má dva motorové vozy řady 810. V praxi to znamená potřebu dvou strojvedoucích na každý vlak (neboť vozy řady 810 nejsou vybaveny vícečlenným řízením). Také platí, že souprava je neprůchozí, tzn. o to větší je pravděpodobnost, že cestující jedoucí jen na 1 - 2 zastávky (a nastupující v neobsazené stanici) nebudou průvodčím odbaveni a tím pádem pojedou zdarma, což není příznivá zpráva z pohledu vybraných tržeb. Jízda vlaků k zarážedlu v Dubí nebyla po mnoho let možná, neboť již od úrovně staniční budovy směrem k zarážedlu byly koleje nesjízdné (tento stav platil mj. v létě roku 2007). Až cca okolo roku 2009 došlo k rekonstrukci "kusého" zhlaví a tím pádem bylo umožněno objíždění souprav v Dubí (ke kterému ale v pravidelném provozu nedochází) + možnost přestavení na sousední kolej právě přes to zadní "kusé" zhlaví.

Laserové skenování - ukázka radnice České Budějovice

Laserové skenování - ukázka radnice České Budějovice

Průlet před českobudějovickou radnicí pomocí technologie laserové skenování.

Vlaky z vozu B

Vlaky z vozu B

Opět jedno z dlouhé chvíle ve vlaku. Třeba to jednou bude vzácný pohled z rychlíku.

Černá věž - České Budějovice

Černá věž - České Budějovice

Nepřehlédnutelná dominanta města byla se svými 72 metry do nedávné doby nejvyšší stavbou ve městě. V minulosti sloužila jako zvonice a hláska. Z jejího ochozu je nádherný výhled na celé Budějovice a nejbližší okolí. Věž má celkem 5 zvonů z nichž největší má jméno Bumerin (r. 1723 – hmotnost necelé 3,5 t) a nejmladší Budvar (r.1995) V těsném sousedství se nachází barokní chrám sv. Mikuláše ze 17. století.

SIMT MHD - ST 12 AC DPCHJ #102

SIMT MHD - ST 12 AC DPCHJ #102

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE