cabview 242 České Budějovice - Plzeň hl. n.

cabview 242 České Budějovice - Plzeň hl. n.

srpen 2018

Ostrov: MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

Ostrov: MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

Městská hromadná doprava v Ostrově se chystá na nové jízdní řády. Zároveň nedávno zvolené vedení města zvažuje, jakým způsobem nadále provozovat zdejší dopravní podnik. Současný stav není podle vedení optimální. „Ty změny byly připraveny ještě bývalým vedením města. Jedná se o akci Dopravního podniku, který vyhodnotil některé linky a některé spoje jako ztrátové. Dojde k omezení ztrátových spojů směrem k nádraží. Neprokázal se zde předpoklad, že autobusy budou jezdit aspoň s patnácti lidmi. Ten předpoklad zde prostě nebyl. Dále má dojít k omezení spojů na průmyslovou zónu, mimo ty hlavní špičky. Tzn., že směny, jak byly zvyklé jezdit ráno, v poledne a večer, zůstane zachováno. Změny jízdních řádů byly schváleny odborem dopravy, tuším 6. dubna. Rozhodnutí nabylo právní moci 21. dubna. Nové jízdní řády by měly platit od 1. května,“ uvedl místostarosta Petr Šindelář. Jak nadále bude fungovat Dopravní podnik se ještě má rozhodovat. Málo pravděpodobné je, že zůstane vše jako doposud. „Upřímně řečeno dneska Dopravní podnik využívá dva autobusy. Nezdá se mi, kvůli dvěma autobusům, příliš hospodárné tady udržovat v chodu společnost, která potřebuje účetního, jednatele a dozorčí radu. Nejspíš se vrátíme k modelu, který tady byl v minulosti. A to, že město uzavře smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti přímo s komerčním dopravcem na tři či na pět let nebo na dobu klidně i delší. Služby budou poskytovány asi ve stejné kvalitě, akorát bez kapitálové účasti města,“ naznačil Šindelář. Město mělo pro letošní vyčleněno více než 4,5 milionu korun na dotaci pro Dopravní podnik. „K tomu jsme se zřejmě ani nepřiblížili. Výroční zpráva, účetní závěrka – to budeme mít k dispozici až v červnu. Předpokládám, že drtivá většina nákladů Dopravního podniku byla částka připadající na operativní nájem těch autobusů. Na začátku tam byly tři autobusy. Dneska, jak jsem říkal, nebo od toho května, by tam měly být dva. Tato částka byla tuším 1,4 milionu korun ročně. Ve velké míře se na tom podílejí náklady na mzdy řidičů a pohonné hmoty. Takže pokud dojde k omezení spojů, samozřejmě budou tady úspory. Pokud budeme chtít mít ten luxus, jaký jsme tady měli doposud, a po městě jezdily skutečně prázdné autobusy, tak nás to bude něco stát. Ale rozpočet města skutečně není nafukovací, a máme před sebou velké investice, které už jsou rozjeté, a musí se dokončit z vlastních prostředků. Takže budeme skutečně účelně hodnotit každou korunu, kterou vynaložíme z rozpočtu,“ slíbil Šindelář. Nové jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku www.dpostrov.cz.

Dr. Steve Pieczenik Updates Infowars On Syria And On Mueller's Raid On Trump Lawer

Dr. Steve Pieczenik Updates Infowars On Syria And On Mueller's Raid On Trump Lawer

SUBSCRIBE to see more similar videos https://goo.gl/scaine Check out our new Amazon shop https://www.amazon.com/shop/openmind Most Recent Upload https://goo.gl/lPjw8n This is a mirror channel, the official channel of Alex Jones is here https://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel please subscribe to Alex, click the bell, to receive notifications when he goes live

Jak se změní jízdní řády autobusů v Praze? vysvětluje náměstek Ropidu

Jak se změní jízdní řády autobusů v Praze? vysvětluje náměstek Ropidu

Které autobusy v říjnu 2016 změní trasy, které číslo a které budou zrušeny? Odpovídá Martin Šubrt, náměstek ředitele společnosti Ropid.

Dubí, odjezd/příjezd osobního vlaku (jedoucího z Moldavy do Mostu) k/od "šturcu", 8/2014

Dubí, odjezd/příjezd osobního vlaku (jedoucího z Moldavy do Mostu) k/od "šturcu", 8/2014

Osobní vlak jedoucí v trase Moldava v Krušných horách - Most (jedoucí v řazení: motorový vůz řady 810 + přípojný vůz bývalé řady 015 + motorový vůz řady 810) odjíždí (po krátkém pobytu sloužícím pro výstup cestujících, kteří přijeli ve směru od Moldavy) ze 3. staniční koleje úvraťové dopravny Dubí (3. kolej od budovy). Ovšem kam vlak jede, když za obloukem se nachází už jen výhybka a za ní krátká kusá kolej zakončená zarážedlem? Vlak jede právě na tu kusou kolej u zarážedla, odkud pak (po ručním přestavení výhybky) vjede na 1. staniční kolej (2. od budovy v dopravně Dubí), na které zastaví v úrovni budovy pro nástup cestujících. Vlak tedy z Dubí odjel "nikam" a vzápětí (po cca 2 minutách) přijel "odnikud". :-) Nevím, kdy přesně toto opatření bylo zavedeno. Přinejmenším teoreticky začalo platit asi v prosinci 2011, kdy se po redukci spojení na horské části "Moldavské dráhy" mj. mírně prodloužily pobyty v dopravně Dubí, tzn. zjevně se v jízdních dobách začalo počítat se zajížděním na kusou kolej "ke šturcu". Druhou možností je, že k zavedení onoho opatření (přinejmenším prakticky) došlo až od druhé poloviny roku 2013, v souvislosti s odstraněním odjezdových návěstidel a jejich náhradou pouhými přejezdníky indikujícími uzavření přejezdu za zhlavím pro směr jízdy do Mostu i na Moldavu; například 25. 5. 2013 nedocházelo k jízdě "na záhlaví ke šturcu", viz video (nejsem jeho autorem): https://www.youtube.com/watch?v=8NNwR0skIFE Stejně tak by mělo být skutečností, že cca od přelomu let 2013 a 2014 přestala být dopravna Dubí obsazována dopravním zaměstnancem (šlo snad právě o výhybkáře, resp. závoráře - ?). Od prosince 2011 došlo nejen k omezení počtu spojů jedoucích v horské části Moldavské dráhy pouze na 4 páry (s tím, že provoz je zajišťován pouze jednou soupravou, což mj. znamená, že první spoj odjíždí z Mostu již v 7.21 h a druhý až v 9.57 h; z hlediska ideálního času pro turisty možná chybí čas odjezdu okolo 8.30 - 9 h), a to ještě s omezením jízdy pouze na víkendy + prázdninové pracovní dny. Je pravda, že trať bohužel vede (mj. vzhledem k terénním, resp. sklonovým poměrům) mimo směr převažující dojížďky + poněkud oklikou (ostatně, i nádraží Dubí se nachází zcela mimo území stejnojmenného městečka, viz mapa http://www.mapy.cz/zakladni?x=13.7467335&y=50.6839043&z=12&source=pubt&id=15211317; "základní dopravní obslužnost" Mikulova v Krušných horách a Moldavy je zajišťována touto autobusovou linkou: http://portal.idos.cz/Data/pdf/L582493_150101_157241.pdf); na druhou stranu je otázkou, zda by přeci jen neměl být provoz zajišťován (v "turistickém" rozsahu) celotýdenně. Sklonově náročná a několika tunely i viadukty vybavená Moldavská horská dráha je od roku 1998 Kulturní památkou ČR. Což ovšem reálně nic neznamená - viz případ jiné tzv. Kulturní památky - trati Moravské Budějovice - Jemnice, kde podivné a nechutné snahy o znesjízdnění tratě na přelomu let 2010 a 2011 nebyly "památečností" trati nijak znesnadněny. Moldava v Krušných horách je koncovou stanicí, leč nebývalo tomu vždy. Tato horská trať byla prapůvodně určena mj. pro vozbu uhlí mezi Mosteckou pánví a průmyslovými podniky v Sasku. Leč od konce 2. světové války je přeshraniční spojení přerušeno a jeho obnovení (chybí zde cca 8 km trati; stávající konečnou na saské straně je Holzhau, kde jsem v červenci 2014 pořídil toto video: https://www.youtube.com/watch?v=K1q8u9qe8hM) je nepravděpodobné. Ostatně, příslušný německý objednatel byl v roce 2014 schopen odstřelit i spojení na (z technického hlediska funkční) nedaleké trati Cranzahl - Vejprty, tzn. vývoj jde spíše opačným směrem. Souprava typická pro osobní vlaky jedoucí na Moldavu má dva motorové vozy řady 810. V praxi to znamená potřebu dvou strojvedoucích na každý vlak (neboť vozy řady 810 nejsou vybaveny vícečlenným řízením). Také platí, že souprava je neprůchozí, tzn. o to větší je pravděpodobnost, že cestující jedoucí jen na 1 - 2 zastávky (a nastupující v neobsazené stanici) nebudou průvodčím odbaveni a tím pádem pojedou zdarma, což není příznivá zpráva z pohledu vybraných tržeb. Jízda vlaků k zarážedlu v Dubí nebyla po mnoho let možná, neboť již od úrovně staniční budovy směrem k zarážedlu byly koleje nesjízdné (tento stav platil mj. v létě roku 2007). Až cca okolo roku 2009 došlo k rekonstrukci "kusého" zhlaví a tím pádem bylo umožněno objíždění souprav v Dubí (ke kterému ale v pravidelném provozu nedochází) + možnost přestavení na sousední kolej právě přes to zadní "kusé" zhlaví.

Samsung DeX Pad: Plnohodnotná práca aj na veľkej obrazovke

Samsung DeX Pad: Plnohodnotná práca aj na veľkej obrazovke

https://www.pcrevue.sk/a/Samsung-DeX-Pad--Plnohodnotna-praca-aj-na-velkej-obrazovke PC REVUE ©2018 Ľuboslav Lacko

Novinky v jízdním řádu na železnici od 10.12.2017

Novinky v jízdním řádu na železnici od 10.12.2017

Nový noční rozjezd z Prahy do všech směrů, více vlaků ve špičkách i o víkendech, rozšíření platnosti jízdenek PID do dalších 76 stanic a zastávek ve Středočeském kraji - to jsou hlavní novinky od 10. prosince 2017.

Autobusy a trolejbusy v Otrokovicích 30.10.2015

Autobusy a trolejbusy v Otrokovicích 30.10.2015

Video zachycuje provoz autobusů a trolejbusů před nádražím v Otrokovících. Ve videu lze vidět především vozidla dopravce Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (zajišťující MHD ve městech Zlín a Otrokovice), ale také i autobus společnosti Housa Car. Vozidla: 0:09 Škoda 27Tr Solaris #458 0:27 Irisbus Citybus 12M #668 0:45 Škoda 27Tr Solaris #456 1:03 Škoda 27Tr Solaris #453 1:26 Irisbus Citybus 12M #671 1:44 Škoda 25Tr #408 2:05 Karosa C954 2:20 Škoda 27Tr Solaris #457 2:34 Irisbus Citelis 12M #676

Brno Hl.n. || Sebevrah málem pod vlakem!!! Aneb počkat se vyplácí!!!

Brno Hl.n. ||  Sebevrah málem pod vlakem!!! Aneb počkat se vyplácí!!!

Jel jsem si do Brna natočit lokomotivu 380.002 na vlaku EC173 Hungaria(opožděn asi o 10 minut), ale to jsem netušil co mě čeká. Kluk běžel se sluchátkama na vlak do Prahy (RailJet) a nevšiml si rozjíždějícího vlaku. Nebýt po hotového strojvedoucího tak je pod vlakem. A na ten rj jak běžel tak ten tam po odjezdu EC173 asi ještě 5 minut čekal. POČKAT SE VYPLÁCÍ!!!! Video natočeno 24.3.2017 v 16:31 ||============================================|| Za like, komentář či sdílení, nebo i odběr budu moc rád!!

Šumavské lokálky

Šumavské lokálky

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE