Grzegorz G. Gorczycki, Missa Rorate: Sanctus, Benedictus. Pro Cantione Antiqua

Grzegorz G. Gorczycki, Missa Rorate: Sanctus, Benedictus. Pro Cantione Antiqua

Grzegorz G. Gorczycki, Missa Rorate: Sanctus, Benedictus. ~ Wyk.: Pro Cantione Antiqua. ~ Fotografie kaplic Katedry Gnieźnieńskiej: czarmuzyki. 1. Kaplica Doktorska. Ołtarz, cz. dolna, Matka Boska Bolesna, obraz / kopia wg włoskiego malarza Giovanniego Battisty Salvi, zwanego Sassoferrato. -------------------------- 2. Kaplica św. Andrzeja zwana Olszowskiego. W latach 90 konserwacja całkowita. Płd wsch. część ambitu. Zbudowana w 2 poł. XIV wieku. Odbudowana w poł.XVII wieku. Sklepienie kolebkowe z lunetami o dekoracji stiukowej, późnorenesansowej, późnorenesansową w typie tzw. lubelsko-kaliskim. Ołtarz barokowy przedstawiający męczeństwo św. Andrzeja, w zwieńczeniu św. Józef z Dzieciątkiem. Czarny marmur z Dębna, ze stiukami marmoryzowanymi. Naprzeciw pomnik prymasa Andrzeja Olszowskiego. Postać klęcząca przy klęczniku z rzeźbami mitry, ksiąg, dwóch puttów. W rozbudowanym cokole kartusz epitafijny ujęty przez dwa kościotrupy ze złoconą inskrypcją. Nagrobek Andrzeja Olszowskiego -- barokowy z czarnego marmuru dębnickiego i alabastru. Na sarkofagu tablica inskrypcyjna na tle rozpiętej draperii. Przy ścianie portalu wejściowego, na lewo nagrobki: Stanisława Fałęckiego późnorenesansowy z piaskowca z popiersiem zmarłego i napisem w obramowaniu architektonicznym w zwieńczeniu herb Jastrzębiec w marmurze węgierskim (ściana płn.) oraz drugi nagrobek biskupa sufragana gnieźnieńskiego Antoniego Andrzejewicza. W kształcie owalu, popiersie Chrystusa w koronie cierniowej. Przyozdobione są z tego samego materiału głowice kolumienek, fryz i nad nimi putta aniołków. Po bokach okien epitafia barokowe; pierwsze z czarnego marmuru z portretem zmarłego na blasze i tablicą inskrypcyjną z ok r. 1740 Franciszka Kraszkowskiego i drugie - Jana Krobanowskiego. ~ Krata żelazna, późnogotycka z XIV/XVw. ~ Ponadto: konfesjonał barokowy. Płyta grobowa arbpa Andrzeja Olszowskiego -- kamienna z jego herbem. -------------------------- 3. Kaplica Pana Jezusa, inaczej, Św. Krzyża. Legendarny, historycznie związany z losami Polski, późnogotycki Krucyfiks. --------------------------- 4. Kaplica św.Walentego. Ołtarz późnobarokowy (1780 r.) z rzeźbami śś. Sebastiana, Marii Magdaleny, Jana Nepomucena i Rocha oraz obrazem przedstawiającym śś. Walentego i Rozalii. 5. Kaplica Kołudzkich. ----------------------- 6. Kaplica Łubieńskich. --------------------

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (XVII w.) Missa Rorate: Agnus Dei. Pro Cantione Antiqua

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (XVII w.) Missa Rorate: Agnus Dei. Pro Cantione Antiqua

Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Missa Rorate - Agnus Dei - Pro Cantione Antiqua Fot. (Kaplica Pana Jezusa Katedry Gnieźnieńskiej - Krucyfiks późnogotycki z pocz. XVI wieku w glorii podtrzymywanej przez aniołów. W specjalnej oprawie sreber przygotowano sukienkę z rozbudowanym tłem winnej latorośli. Pień drzewa Krzyża, które wyrasta z góry Golgoty) ------------- Ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki, właściwie Grzegorz Gorczyca (ur. ok. 1667 w Rozbarku k. Bytomia - zm. 30 kwietnia 1734 w Krakowie [1]) - duchowny katolicki, kompozytor i dyrygent. Uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiego baroku, nazywany polskim Händlem . Urodził się pomiędzy rokiem 1664 a 1667 w Rozbarku (dziś dzielnica Bytomia ) w rodzinie wolnych chłopów. W latach 1678 - 1683 studiował sztuki wyzwolone w Pradze , a następnie teologię w Wiedniu , gdzie w roku 1689 uzyskał tytuł licencjata. 22 marca 1692 roku w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1692 -- 1694 oddelegowany do Chełmna prowadził wykłady z retoryki i poetyki , a także pełnił funkcje rektora tamtejszej, nowo powstałej Akademii . Prowadził tam także zespół muzyczny. W 1694 roku powrócił do Krakowa, gdzie w 1698 roku został kapelmistrzem kapeli katedralnej na Wawelu . Tę funkcję pełnił aż do śmierci. W 1727 został proboszczem kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie, a w 1728 mianowano go egzaminatorem seminarium duchownego w Krakowie. W twórczości Gorczyckiego, z racji pełnionych przez kompozytora funkcji kościelnych, przeważa muzyka religijna (stile antico albo prima prattica: motety, msze, a także stile moderno albo seconda prattica: koncerty religijne i kantaty), jednak posiadamy również dane na temat jego nie zachowanych kompozycji świeckich.

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Rorate caeli / Contento Core

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Rorate caeli / Contento Core

W szczególnym adwentowym czasie udostępniamy nagranie odnalezione w archiwalnych zbiorach Contento Core Grzegorz Gerwazy Gorczycki "Rorate caeli" (nagranie z koncertu, listopada 2011). Zespół Wokalny Contento Core w ówczesnym składzie: Ewelina Sławska, Agata Trzepierczyńska, Magdalena Seman, Emila Szeruga Maślak, Anna Kotulska, Alicja Tasinkiewicz, Monika Szmigiel, Martyna Rim, Dawid Bonk, Wojciech Cendrzak, Grzegorz Wollmann, Łukasz Szmigiel, Krzysztof Dudzik, Krzysztof Gajowniczek i Artur Malke. Maria Piotrowska-Bogalecka - Dyrygent

Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Missa Rorate: Credo. Wyk.: Pro Cantione Antiqua. Katedra Gnieźnieńska

Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Missa Rorate: Credo. Wyk.: Pro Cantione Antiqua. Katedra Gnieźnieńska

Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Missa Rorate: Credo. Wyk.: Pro Cantione Antiqua. Fotografia czarmuzyki – Katedra Gnieźnieńska, kaplica św. Walentego. Późnobarokowy ołtarz (1780 r.), stiukowy z rzeźbami śś. Sebastiana, Marii Magdaleny, Jana Nepomucena i Rocha oraz obrazami : śś. Walentego i Rozalii.

Gregorz Gerwazy Gorczycki - Rorate Caeli

Gregorz Gerwazy Gorczycki - Rorate Caeli

Drop down ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: Be not wroth very sore, O Lord, neither remember iniquity for ever: the holy cities are a wilderness, Sion is a wilderness, Jerusalem a desolation: our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee. We have sinned, and are as an unclean thing, and we all do fade as a leaf: and our iniquities, like the wind, have taken us away; thou hast hid thy face from us: and hast consumed us, because of our iniquities. Behold, O Lord, the affliction of thy people and send forth Him who is to come send forth the Lamb, the ruler of the earth from Petra of the desert to the mount of the daughter of Sion that He may take away the yoke of our captivity. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen; that ye may know me and believe me: I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior: and there is none that can deliver out of my hand. Comfort ye, comfort ye, my people, my salvation shall not tarry: why wilt thou waste away in sadness? why hath sorrow seized thee? Fear not, for I will save thee: for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Redeemer.

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Missa Paschalis

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Missa Paschalis

1. Kyrie - 0:00 2. Gloria - 4:43 3. Sanctus - 8:38 4. Agnus Dei - 12:43

Missa Rorate coeli: Rorate coeli

Missa Rorate coeli: Rorate coeli

Provided to YouTube by NAXOS of America Missa Rorate coeli: Rorate coeli · Susan Gilmour Bailey Gorczycki ℗ 2013 CD Accord Released on: 2013-03-05 Artist: Susan Gilmour Bailey Artist: Matthew Venner Artist: Maciej Gocman Artist: Tomas Kral Conductor: Andrzej Kosendiak Composer: Grzegorz Gerwazy Gorczycki Auto-generated by YouTube.

Gorczycki Missa Paschalis Gloria i Agnus Dei Polska muzyka barokowa Polish Baroque Music

Gorczycki Missa Paschalis Gloria i Agnus Dei Polska muzyka barokowa Polish Baroque Music

Zdjęcie: Katedra Wawelska, Gorczycki był tam kapelmistrzem od 1698 do końca życia (1734) Photo: Cracow, Cathedral, Gorczycki was there Kapellmeister from 1698 until his death in 1734 Urodził się między 1665 a 1667 w Rozbarku koło Bytomia w rodzinie Adama i Anny Gorczyców, właścicieli folwarku. Początkowo uczył się prawdopodobnie w miejscowej szkole parafialnej. Od ok. 1678 przypuszczalnie do 1683 studiował na Uniwersytecie w Pradze na wydziale sztuk wyzwolonych i filozofii, następnie teologię w Wiedniu i po ok. siedmiu latach otrzymał tytuł licencjata teologii. W 1689 lub 1690 przybył do Krakowa, gdzie 23 grudnia 1690 przyjął cztery niższe święcenia kapłańskie, w 1691 otrzymał subdiakonat, w lutym 1692 diakonat, a miesiąc później święcenia kapłańskie. W tym też czasie zmienił formalnie nazwisko z Gorczyca na Gorczycki. Przez następne 2 lata prowadził wykłady z zakresu retoryki i poezji w Akademii Chełmińskiej, prowadzonej przez księży misjonarzy w Chełmnie na Pomorzu. Kierował również kapelą kościoła archiprezbiterialnego. Po powrocie do Krakowa 1 października 1694 objął funkcję wikariusza Katedry na Wawelu, w 1696 został spowiednikiem katedralnym, a 10 stycznia 1698 otrzymał stanowisko kapelmistrza (Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis). Do jego obowiązków należało m.in. dyrygowanie, przygotowywanie repertuaru, komponowanie utworów własnych, kopiowanie głosów kompozycji innych autorów. Piastując tę funkcję uzyskiwał jednocześnie kolejne godności kościelne: kanonika kolegiaty w Skalbmierzu - 1705 (z czym wiązała się rezygnacja z wikariatu), proboszcza kościoła Bożego Miłosierdzia na przedmieściu Krakowa zwanym Smoleńskiem - przed 1727 (wiązało się to ze sprawowaniem opieki nad szpitalem przykościelnym), egzaminatora w seminarium duchownym - 1728. Jeszcze przed powołaniem na kapelmistrza katedralnego został opiekunem więźniów osadzonych w basztach Zamku na Wawelu. Wszystkie te obowiązki wykonywał do końca życia. Zmarł 30 kwietnia 1734 w Krakowie. Pamięć jego uhonorowano umieszczeniem w Katedrze Wawelskiej tablicy pamiątkowej, na której został nazwany "klejnotem kapłaństwa". Grzegorz Gerwazy Gorczycki był niemal wyłącznie kompozytorem muzyki religijnej - z racji głębokiego zaangażowania w funkcje kapłańskie oraz kapelmistrzowskiej dbałości o zgodną z sensem liturgii oprawę muzyczną. Swoje utwory sygnował charakterystycznymi inicjałami G. G. G. w incypicie głosu basowego lub oznaczał pełnym nazwiskiem. Jest jednak część utworów, która przysparza muzykologom trudności - chodzi o dzieła niesygnowane, a pisane ręką Gorczyckiego. Funkcja kapelmistrza katedralnego zobowiązywała do troszczenia się o repertuar, toteż sporządzone przez niego rękopisy nie musiały oznaczać jego autorstwa. Większość jego kompozycji w postaci rękopisów oraz kopii zachowała się w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu. Po II wojnie światowej manuskrypty dwóch dzieł - Completorium i Conductus funebris - zostały odnalezione w archiwum poreformackiego kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim w pobliżu Kielc. (culture.pl) NA MOIM KANALE (ON MY CHANNEL): (playlisty z przesłanych filmów, sent films in playlists) Polska muzyka ludowa (Polish Folk Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD2laeJFkWW3NgzLdGSfHSrR Tradycyjna muzyka góralska (Polish Highlanders' Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD1PKg2FkvjKC3bocP6wpJbY Polski folk http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD0RvJvtKty91m95PO_rKUWn Góry polskie zdjęcia http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD1TXu5N9Ylp405c68yVsjmQ Pan Wołodyjowski Potop muzyka http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD0RSBCvpc_g3RrZ-M6xA4_v Polska muzyka renesansowa i barokowa (Early Polish Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD0aFkcry5uPeNK3VeAt4yTF Polska muzyka XVIII i XIX wieku (Polish Music 18 and 19 century) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD16_ey6B4L6wh0UZ_zJy4lL Chopin http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD2gPslSV3WyC_fvVBYkWQ91 Norweska i szwedzka muzyka ludowa (Norwegian and Swedish Folk Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD1zs4JspH6-I-bjKlkNz03d Ukraińska muzyka ludowa (Ukrainian Folk Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD2YA__BQvNnIQ9GNqHfiBNB Beskid Niski http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD36e0FoU5wYWYDs431y_ed0 Tatry w muzyce i malarstwie http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD3YuLTlzrBdwZa8bqPGored Polska muzyka filmowa (Polish Film Music) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD3_htJt3EsU-KDNA1q6nwE2 Polskie organy Leżajsk Oliwa Kamień Pomorski (Polish Organs) http://www.youtube.com/playlist?list=PLsiEF5zINRD3PdPHSFrVueZQildiWmofw

Missa Rorate: II. Kyrie

Missa Rorate: II. Kyrie

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Missa Rorate: II. Kyrie · The Sixteen · Eamonn Dougan · Grzegorz Gerwazy Gorczycki Grzegorz Gerwazy Gorczycki ℗ 2015 The Sixteen Productions Ltd Released on: 2015-03-30 Auto-generated by YouTube.

Missa Rorate: VI. Offertory

Missa Rorate: VI. Offertory

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Missa Rorate: VI. Offertory · The Sixteen · Eamonn Dougan · Grzegorz Gerwazy Gorczycki Grzegorz Gerwazy Gorczycki ℗ 2015 The Sixteen Productions Ltd Released on: 2015-03-30 Auto-generated by YouTube.

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE