Elka - Já Kapr a.k.a Bez posunu v před (Beat:Funkmaster Dalda)

Elka - Já Kapr a.k.a Bez posunu v před (Beat:Funkmaster Dalda)

Pokud tě tahle věc pobavila tak jsme velice rádi,pokud tě naštvala uděláš s tim hovno,protože ti nepomůže ani 100 kliků a 200 přítahu, společně s pomodlením a odříkáním nesmyslnejch kodexů :D Skladbu můžete zakoupit zde: https://itunes.apple.com/cz/album/nevidane-veci/id998382091 https://play.google.com/store/music/album/MC_eLKa_Nev%C3%ADdan%C3%A9_v%C4%9Bci?id=Biaikopcommzcqqzpzraovgll74 http://elkovski.cz

Duše K - tentokrát o návratech do dětských věků naší planety - 9.9.2018

Duše K - tentokrát o návratech do dětských věků naší planety - 9.9.2018

s Monikou Michaelovoou, Zdenkem Ordeltem a Mnislavem Atapanou Zeleným. V prvopočátku byly a jsou přírodní tradice. Pak přišlo náboženství a pak přišla filosofie a věda. Podstata a princip jsou všude stejné. Ať už je to šamanismus, budhismus anebo talmud, korán či bible. Všichni staví na principech domorodých přírodních tradic. Kmeny mají moudrého náčelníka, který řekne: tohle dělejte, to prosívá nebo tohle nedělejte, to škodí. A to tady potřebujeme. Aby byl ve společnosti někdo, kdo dokáže rozlišovat a nasměrovat ty, kteří hledají cestu k podstatě. Je na čase oživit moudrost a uznat společensky místo stařešinů, babiček, našich moudrých, kteří svou cestu k podstatě už našli. Takoví lidé potřebují místo ve společnosti a jsou klíčoví pro její uzdravení. V domorodých kmenech se toto nazývá rada moudrých. Moudrým se člověk nestane absolvováním seminářů nebo cest k jiným kulturám, které mají zdravé kořeny. Je to celoživotní cesta a mnoholeté zrání. Říká se, že ten, kdo je moudrý, našel usmíření se všemi sváry světa. Proto může vidět jasně, beze strachu, čistou podstatu. Nemá potřebu zasahovat, měnit nebo na něco tlačit. V přítomnosti takových lidí se dějí posuny k podstatě přirozeně a v respektu ke každému. Systém a nastavení naší společnosti, zápřah, ve kterém žijeme, však nedovoluje do takové hloubky jít. Stojíme před překážkou, která lidstvo z povrchnosti nepouští. Proto dochází k tomu, že lidé opakují a slepě přebírají nástroje tradic, avšak nemají dostatečné vědomí na to, aby si uvědomili, co dělají a jak někdy narušují práci, která vychází z hloubky a z podstaty lidí. A tak se stává, že vidíme klamný obraz šamanů a guru, kteří se staví do marketingové pozice zachránců, aby překryli možná i v dobré víře, skutečné hybatele a nositele duchovního dědictví. Monika Michaelová pořádá programy pro spojení lidí kmene Kogi a Uaí v ČR, provozuje Ptačí ateliér a je zakladatelkou nadačního fondu Mosty – Puentes www.mosty-puentes.cz Mnislav Atapana Zelený etnolog, spisovatel a novinář. Podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. http://blog.aktualne.cz/blogy/mnislav-zeleny-atapana.php Zdeněk Ordelt zakladatel Slovanského kruhu a přidružených organizací, ECER, Slovanský sněm http://www.slovanskykruh.cz

СЛУЖЕНИЕ

СЛУЖЕНИЕ

О СЛУЖЕНИИ БОГУ в высшем понимании и о смысле жизни человека. Как стать из мёртвого ЖИВЫМ? Что такое Спасение и что такое Служение? Что такое Мир Духовный, Мир, где царит Любовь, гармония, свобода? Точка зарождения всех событий, как это происходит? На какой грани стоит современное человечество? Небывалые катаклизмы последних дней. Что такое Страшный Суд? О каких предсказаниях последних дней упоминают священные писания? Ожидание прихода в эти дни Утешителя ‒ в христианстве, Имама Махди ‒ в исламе, Майтреи ‒ в буддизме, и посланника от Бога ‒ в других религиях. Упоминания в предсказаниях о Его приходе, о Его действиях, о войске Божьем, о золотом тысячелетии. О сестрах АЛЛАТ. Мариевское служение, Софиевское служение, о значимой роли женщин в служении Духовному миру. ГЕЛИАРЫ и их служение Богу. Высшая преданность Миру Духовному и понимание всей сути и важности служения Богу. А также: Спекуляция системы, её подмены духовных ценностей. Какие вопросы адепты разных религий задают своим гуру, пастырям, священникам? Почему страны разные, вероисповедания разные, а вопросы и ответы на них одинаковые по своей сути? Почему у людей нет понимания, что такое Бог, когда люди обращаются к Нему с вопросами личных, интимных взаимоотношений с другими людьми? Почему сознание сводит само понятие Любви к беспрекословному подчинению? Почему лишь единицы семейных пар живут в гармонии? Почему возникают раздоры, скандалы, постоянное доминирование одного человека над другим? Какова причина первичного раздора двух людей? Как действует невидимая сторона, чтобы через мысли поссорить людей друг с другом? Тайнодействие сознания. Как в одно и то же время людям приходит одна и та же мысль? Что такое настоящие чувства? Что такое настоящая Любовь и почему для системы Она является угрозой? Как система спекулирует на этом, подбрасывая эмоции? Почему эмоциональные вспышки являются «кормом» для сознания и системы? Изучение сознания. Почему сознание не воспринимает чувственное восприятие? Почему сознание видит везде «врагов», почему «все его должны слушать» и не думать о Боге? Откуда появляются в голове мысли: «я так хочу», «я так сказал» и т.д.? Как происходит диктатура демонов в голове? Как изгнать демона из человека, важные особенности этого процесса. Почему сознание заставляет только ждать и надеяться, но ничего не делать для духовного спасения самому? Эксперимент: как можно убедиться на собственном примере, что сознание искажает суть сказанного другими? Как со временем происходили подмены духовных знаний? Кем искажаются духовные зерна в религиях: ангелом, который в человеке резонирует с истинными знаниями и стремится Домой (в Духовный мир), или искажаются сатаной, который заботится в человеке о материальном, земном богатстве, власти? Кому на самом деле принадлежит власть в этом мире, согласно священным писаниям разных религий? Что такое победа над собой? Как Пророки разных религий побеждали в себе своё сознание, как перевоспитывали его? Зачем Иисусу Христу, сыну Божьему, безгрешному, нужно было ходить в пустыню, поститься и молиться? Почему Иисуса называли и сыном человеческим, и Сыном Божьим? Почему люди живут под диктовку системы Животного разума? Причины, почему человек стремится к власти в этом мире? Почему человек стремится владеть, обладать и иметь? На чём построены молитвы материального плана (иметь отличное здоровье, обладать властью, желать земного) и к кому на самом деле они обращены? Почему в современном мире в любой религии её священнослужители больше озабочены расширением своей религиозной организации и расширением своей власти, чем стяжанием Любви Божьей? Почему у нас есть масса религий и, тем не менее, на протяжении тысяч лет люди убивают друг друга? О климатических изменениях на Земле. О важности международного содружества и объединения людей на планете в преддверии глобальных катаклизмов. О сути движения «АЛЛАТРА» и значимости деятельности её участников из разных стран мира. Ссылки на фильмы: Передачи с участием Игоря Михайловича Данилова: https://www.youtube.com/playlist?list=PLc7FkXgDXnsMvVAvm72Xnhqp1kRvLvfjd Передача «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ» https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost Книга «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому» https://allatra.tv/book/soznanie-i-lichnost-kniga ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ https://youtu.be/Ywy9Pzd9MH4 Се грядёт. It is coming https://allatra.tv/video/it-is-coming Анастасия Новых. Книга «АллатРа» https://allatra.tv/book/anastasia-novykh-allatra Официальный сайт АЛЛАТРА ТВ https://allatra.tv/ Почта: info@allatra.tv

Ramona Siringlen – Znovuzrození srdcem do nových struktur

Ramona Siringlen – Znovuzrození srdcem do nových struktur

9.4.2018 - Studio Poděbrady Odměny z tržeb kanálu, mého koníčku jde mě ne SVCS , pokud Vám vadí reklamy můžete si otevřít stránku Svcs a zde si příslušnou relaci poslechnout děkuji za pochopení , srdečně zdravím a nejsem součástí SVCS RÁDIO ZDE http://www.svobodny-vysilac.cz/ 💌😎zpráva pro všechny -😀Spamy vulgarity duplicity budou mazány 💌⛔Na všechny relace a videa se vztahují autorská práva Svobodného vysílače.cz⛔ Svobodný vysílač CS je projekt rádia české alternativy Nemusíme mít vždy pravdu – neděláme si na ni monopol – sami hledejte – my Vám jen nabízíme možnosti k hledáníPři živém vysílání je možné kontaktovat již všechna studia mimo studia Vesmír a Nepomuk! Sledujte bedlivě v info o vysílání z kterého studia se právě ŽIVĚ vysílá a tam volejte, nebo Skypujte!!! SVOBODNÝ VYSÍLAČ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY! I vy můžete obohatit program SVCS, stát se součástí týmu a posílit nezávislá média v ČR – nemusíte být profesionály, stačí svobodné smýšlení a schopnosti přijatelné komunikace. Vzhledem k tomu, že toto médium bude většinou suplovat činnost veřejnoprávních médií, které absolutně neplní svou funkci, bude tento projekt financovaný veřejností a to formou dobrovolných příspěvků. Tyto příspěvky budou krýt provoz, výrobu relací, vlastní propagaci a rozvoj. Hospodaření bude zveřejňované každý měsíc v bilanční relaci. Cíl projektu: nezkreslené informování veřejnosti stranící Vám podpora nezávislého a amatérského umění podpora volného šíření informací a svobody slova otevřená diskuze o problémech ve společnosti a o problémech jednotlivců interaktivnost (vytvoření rozsáhlého prostoru pro vyjadřování názorů veřejnosti) pomoc veřejnosti formou odborného poradenství úzká spolupráce a podpora ostatních nezávislých médií vytvoření prostoru pro Čechy a Slováky žijících v zahraničí pravidelné informovaní veřejnosti o událostech v zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech vytvoření prostoru pro redaktory a moderátory, kteří se budou chtít zapojit do vysílání a projektu Svobodného vysílače CS – zde je prostor pro Vás pozvednutí osobního a národního vědomí vedení veřejnosti ke kritickému a samostatnému myšlení podpora české ekonomiky a výrobků Prosíme každého OBČANA, kterému není osud Česka lhostejný, aby tento projekt jakýmkoliv dostupným způsobem podpořil. Tento projekt je vytvořený pro Vás, ale nemůže existovat bez Vaší přímé podpory a pomoci.

Ramona Siringlen – Nastavení osobních hranic – ta největší stezka odvahy a opravdovosti…

Ramona Siringlen – Nastavení osobních hranic – ta největší stezka odvahy a opravdovosti…

4.10.2017 - Studio Poděbrady 💌😎zpráva pro všechny -😀Spamy vulgarity duplicity budou mazány 💌⛔Na všechny relace a videa se vztahují autorská práva Svobodného vysílače.cz⛔ Svobodný vysílač CS je projekt rádia české alternativy Nemusíme mít vždy pravdu – neděláme si na ni monopol – sami hledejte – my Vám jen nabízíme možnosti k hledáníPři živém vysílání je možné kontaktovat již všechna studia mimo studia Vesmír a Nepomuk! Sledujte bedlivě v info o vysílání z kterého studia se právě ŽIVĚ vysílá a tam volejte, nebo Skypujte!!! SVOBODNÝ VYSÍLAČ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY! I vy můžete obohatit program SVCS, stát se součástí týmu a posílit nezávislá média v ČR – nemusíte být profesionály, stačí svobodné smýšlení a schopnosti přijatelné komunikace. Vzhledem k tomu, že toto médium bude většinou suplovat činnost veřejnoprávních médií, které absolutně neplní svou funkci, bude tento projekt financovaný veřejností a to formou dobrovolných příspěvků. Tyto příspěvky budou krýt provoz, výrobu relací, vlastní propagaci a rozvoj. Hospodaření bude zveřejňované každý měsíc v bilanční relaci. Cíl projektu: nezkreslené informování veřejnosti stranící Vám podpora nezávislého a amatérského umění podpora volného šíření informací a svobody slova otevřená diskuze o problémech ve společnosti a o problémech jednotlivců interaktivnost (vytvoření rozsáhlého prostoru pro vyjadřování názorů veřejnosti) pomoc veřejnosti formou odborného poradenství úzká spolupráce a podpora ostatních nezávislých médií vytvoření prostoru pro Čechy a Slováky žijících v zahraničí pravidelné informovaní veřejnosti o událostech v zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech vytvoření prostoru pro redaktory a moderátory, kteří se budou chtít zapojit do vysílání a projektu Svobodného vysílače CS – zde je prostor pro Vás pozvednutí osobního a národního vědomí vedení veřejnosti ke kritickému a samostatnému myšlení podpora české ekonomiky a výrobků Prosíme každého OBČANA, kterému není osud Česka lhostejný, aby tento projekt jakýmkoliv dostupným způsobem podpořil. Tento projekt je vytvořený pro Vás, ale nemůže existovat bez Vaší přímé podpory a pomoci.

Európa - začal jej záverečný odpočet? | R. Sulík v ARD

Európa - začal jej záverečný odpočet? | R. Sulík v ARD

Richard Sulík sa dňa 18.05.2016 zúčastnil politickej talkshow „Menschen bei Maischberger“, ktorú vysiela nemecká stanica TV ARD/Das Erste. (Viac info nájdete na http://sulik.sk/europa-zaverecny-odpocet-sulik-v-menschen-bei-maischberger/). Hlavnou témou diskusie bola Budúcnosť Európy, a to predovšetkým - otázka Brexitu, prezidentských volieb v Rakúsku či dohody o utečencoch s Tureckom. Ďalšími hosťami relácie boli Edmund Stoiber zo strany CSU, bývalý člen strany FDP Jorgo Chatzimarkakis, vyslaný novinár ARD pôsobiaci v Bruseli Rolf-Dieter Krause, poslankyňa Európskeho parlamentu za Zelených Ska Keller a komentátor Werner Schneyder. EÚ by podľa Richarda Sulíka mala byť len štíhlym nástrojom pre spoločný trh, voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, a nie inštitúciou, ktorá centralisticky diktuje členským štátom nezmyselné predpisy a regulácie. V súvislosti s migračnou krízou taktiež opätovne poukazuje na skutočnosť, že ľudia v členských štátoch s danou politikou EÚ nesúhlasia a začínajú sa, ako v rakúskom prípade podpory pána Hofera, voči imigrantom jasne vymedzovať. EÚ musí podľa Richarda Sulíka prehodnotiť svoje kompetencie a zlepšiť efektivitu riešenia neustálych hospodárskych kríz, kde priestor na zlepšenie vidí predovšetkým priamo v Európskej komisii. Kriticky tiež poukazuje na porušovaniec dohodnutých pravidiel pre Grékov a vyjadruje nesúhlas s tým, že práve kancelárka Merkelová - bez celoeurópskeho mandátu - je hlavnou vyjednávacou osobou s Tureckom v otázkach utečeneckej krízy. Rovnako vyčíta Nemecku, že ako najväčšia a najbohatšia krajina EÚ dostatočne nevyužilo svoju dominanciu na vynútenie si dodržiavania pravidiel, predovšetkým voči Grékom. Hoci spochybňuje prijatie samotného mechanizmu prijímania utečencov, oceňuje zásluhu Rakúska na uzatvorení macedónsko-gréckej migračnej cesty, čo zároveň považuje za posun v utečeneckej kríze. ***** Viac info o "Európa - začal jej záverečný odpočet? | R. Sulík v politickej talkshow Menschen bei Maischberger" nájdete na http://sulik.sk/europa-zaverecny-odpocet-sulik-v-menschen-bei-maischberger/ ***** Viac aktuálnych správ a videí na témy slovenská politika, Európska únia a ekonomika nájdete na: http://sulik.sk http://ekonomika.sulik.sk http://europskaunia.sulik.sk http://slovenskapolitika.sulik.sk Pridajte sa ku mne a dostávajte správy z prvej ruky: https://plus.google.com/1153697222785... https://www.facebook.com/RichardSulik https://twitter.com/SulikRichard

Ramona Siringlen Netušené souvislosti aneb obhajoba hněvu a smutku v procesu duchovního vzestupu.

Ramona Siringlen Netušené souvislosti aneb obhajoba hněvu a smutku v procesu duchovního vzestupu.

12.3.2018 - Studio Poděbrady Ramona Siringlen – Netušené souvislosti aneb obhajoba hněvu a smutku v procesu duchovního vzestupu. 💌😎zpráva pro všechny -😀Spamy vulgarity duplicity budou mazány 💌⛔Na všechny relace a videa se vztahují autorská práva Svobodného vysílače.cz⛔ Svobodný vysílač CS je projekt rádia české alternativy Nemusíme mít vždy pravdu – neděláme si na ni monopol – sami hledejte – my Vám jen nabízíme možnosti k hledáníPři živém vysílání je možné kontaktovat již všechna studia mimo studia Vesmír a Nepomuk! Sledujte bedlivě v info o vysílání z kterého studia se právě ŽIVĚ vysílá a tam volejte, nebo Skypujte!!! SVOBODNÝ VYSÍLAČ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY! I vy můžete obohatit program SVCS, stát se součástí týmu a posílit nezávislá média v ČR – nemusíte být profesionály, stačí svobodné smýšlení a schopnosti přijatelné komunikace. Vzhledem k tomu, že toto médium bude většinou suplovat činnost veřejnoprávních médií, které absolutně neplní svou funkci, bude tento projekt financovaný veřejností a to formou dobrovolných příspěvků. Tyto příspěvky budou krýt provoz, výrobu relací, vlastní propagaci a rozvoj. Hospodaření bude zveřejňované každý měsíc v bilanční relaci. Cíl projektu: nezkreslené informování veřejnosti stranící Vám podpora nezávislého a amatérského umění podpora volného šíření informací a svobody slova otevřená diskuze o problémech ve společnosti a o problémech jednotlivců interaktivnost (vytvoření rozsáhlého prostoru pro vyjadřování názorů veřejnosti) pomoc veřejnosti formou odborného poradenství úzká spolupráce a podpora ostatních nezávislých médií vytvoření prostoru pro Čechy a Slováky žijících v zahraničí pravidelné informovaní veřejnosti o událostech v zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech vytvoření prostoru pro redaktory a moderátory, kteří se budou chtít zapojit do vysílání a projektu Svobodného vysílače CS – zde je prostor pro Vás pozvednutí osobního a národního vědomí vedení veřejnosti ke kritickému a samostatnému myšlení podpora české ekonomiky a výrobků Prosíme každého OBČANA, kterému není osud Česka lhostejný, aby tento projekt jakýmkoliv dostupným způsobem podpořil. Tento projekt je vytvořený pro Vás, ale nemůže existovat bez Vaší přímé podpory a pomoci.

2018-09-28 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události

2018-09-28 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události

28.9.2018 - Vítek a Jirka 1. Výročí mnichovské zrady: nekritická adorace západu, teatrální představení kolem srpna 68 a relativizace historie kolem mnichovské zrady. 2. Úmrtí pacientky nakažené západonilskou horečkou přímo v Česku. 2. pacient za tento rok. Náhoda nebo posun tropů na sever? 3. Další vývoj v kauze Novičok: 5. kolona a zpravodajská hra přímo v Moskvě proti Vladimíru Putinovi. 4. Eurokomisařka Věra Jourová by chtěla regulovat tisk a média, pokud to prý bude nezbytné. Mainstream ztrácí inzerenty, čtenáře, zatímco nezávislá alternativa posiluje. zpráva pro všechny - Spamy vulgarity duplicity budou mazány Na všechny relace a videa se vztahují autorská práva svobodny-vysilac.cz Sledujte kanály Svobodného vysílače CS, aby vám nic z našeho programu neuniklo. Lajkněte Facebookovou stránku SVCS, sdílejte příspěvky na vaši zeď, a diskutujtena různá témata v komentářích http//www.facebook.com/infowars.cz/ Ale také sledujte náš archiv, ať nemusíte zdlouhavě hledat pořady http://www.facebook.com/Svobodny-vysilac-archiv-372970239754537/ Máte Gmail účet? Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu na Youtube, a buďte vždy v obraze http://www.youtube.com/c/svobodnyvysilacarchiv Chcete si stahovat naše pořady v mp3, a poslouchat nás třeba na cestách nebo při práci offline? https://www.svobodny-vysilac.cz/category/archiv/ Přihlašte se také do klubu SVCS, a diskutujte na různá témata http://www.facebook.com/groups/1393208520940990 Chtěli byste ve vašem městě uspořádat neformální setkání příznivců SVCS třeba jen o několika lidech? Pohodové posezení, navázání přátelství, sdílení myšlenek, ať víme, že v tom nejsme sami. Vytvořte událost, a dejte všem vědět skrze společnou síť platformy SVCS pro inspiraci dalších http://www.facebook.com/groups/160506764520362 Nalaďte si nás ve vašemprohlížeči na stránce http://www.svobodny-vysilac.cz/player/ogg.html nebo na vašem mobilním telefonu s nízkým datovým tokem zadáním streamu http://svobodny-vysilac.cz:8000/live16k.opus příp. na aplikacích TuneIn, Nobex (z obchod play) a dalších na platformách Android, Iphone či Blackberry http://tunein.com/radio/Svobodny-vysilac-CS-s271868/ ale najdete nás také na vašem internetovém wifi rádiu http://radios.reciva.com/streamer?stationid=62236

APF - Vlado Zlatos - efektivne posilnovanie brusnych svalov

APF - Vlado Zlatos - efektivne posilnovanie brusnych svalov

Dosiahni brušné svaly svojich snov. Získaj najkomplexnejšiu stratégiu na formovanie brušných svalov, akú môžeš na slovenskom internete zohnať: http://produkty.vladozlatos.com/e-publikacia-brucho.html Zakladne informacie o cviceni brucha najdete na nasom BLOG-u: http://www.vladozlatos.com/blog/clanky-o-pohybe/ako-cvicit-brusne-svalstvo.html Nasa cvicebna aplikacia iCore & Abs je uz dostupna v App Store: http://itunes.apple.com/us/app/icore-abs/id544363261 DVD verzia: http://produkty.vladozlatos.com/cvicebne-dvd-icore-amp-abs.html ePub verzia: http://produkty.vladozlatos.com/e-publikacia-icore-amp-abs-pre-android.html Zakladom fyzickej zdatnosti je mat dostatocne spevneny svalovy zaklad okolo tazika, co plati pre akykolvek skort a obzvlast v akrobacii, parkoure a freerune. Svaly okolo taziska tela rozhoduju o tvojom zrychleni, sile, rychlosti a celkovej dynamike pohybu. Najviac svalov okolo taziska sa nachadza prave v oblasti brucha a menej ich je v oblasti krizov chrbta. Posun v sile a pevnosti taziska tela sa rovna posunu vo vykonnosti, ktory iny nedosiahne hoci ma skvele ine fyzicke parametre. Okrem ineho oslabene brusne svaly a svaly v oblasti taziska mozu pri dopadoch sposobit vaznejsie zranenia chrbtice, alebo inych casti tela. Tieto svaly su zakladnym pilierom tvojej vykonnosti na ktorom mozes stavat mozno aj mrakodrap. Bez bolesti ale chlapa neuvaris ale isto zamiesis cesto najskor na babovku. Vela zdaru! ;) Nasa cvicebna aplikacia iCore & Abs je uz dostupna v App Store: http://itunes.apple.com/us/app/icore-abs/id544363261 http://www.youtube.com/watch?v=Q1H-laSf6i0

771 059-3 a 072-6 posun Rajec a Lietavská Lúčka.

771 059-3 a 072-6 posun Rajec a Lietavská Lúčka.

059 pri posune v Rajci pred odjazdov s Mn 86543, 072 príchod a posun v Lietavskej Lúčke s Mn 86542. September/október 2017.

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE