Český dokument o historii a původu Prahy

Český dokument o historii a původu Prahy

Zajímavosti života v Praze - odebírej Pražského cyklistu.

Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje...

Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje...

Dokumentární film o hodnotách vyznávaných současnými českými aristokraty, jejichž kořeny vzešly z prastarého přemyslovského rodu. České aristokracii bylo souzeno, oproti řadě jiných evropských zemí, postupně se vytratit ze společenského života i z povědomí veřejnosti. 19. století ji připravilo o politické výsady, první republika o tituly a jména, komunisté o veškerý majetek.

...Praha - Rozmanitost v jednotě... - Dokument CZ HD (2012)

...Praha - Rozmanitost v jednotě... - Dokument CZ HD (2012)

Miroslav Táborský vypravuje o dvanácti českých divech světa – památkách zařazených na seznam světového dědictví UNESCO (2012). Režie J. D. Novák Historické jádro Prahy patří k největším městským památkovým rezervacím na světě. Nachází se zde 1322 památkových objektů, které navíc nabízejí unikátní přehled všech architektonických stylů od románského slohu po modernu. I když je tvář Prahy z tohoto důvodu nesmírně rozmanitá a mnohotvárná, těžko popsatelná moc ubíhajícího času jí zaručuje dojem zvláštní jednoty a přirozené harmonie. Při první vycházce městem s poutavě vyprávějícím průvodcem Miroslavem Táborským si prohlédneme vznešené prostory Pražského hradu, navštívíme stále tajuplné Židovské město, mystikou opředený Karlův most i Valdštejnský palác, který je působivým symbolem mocenských ambicí.

...Český ráj... - Dokument CZ HD (2017)

...Český ráj... - Dokument CZ HD (2017)

Miroslav Táborský představuje památky ČR nominované na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Režie J. D. Novák Geopark Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Skalní města, spousta strží, stezek, vyhlídkových plošin, hrady a zámky, naleziště drahých kamenů, to vše na území necelých 700 km2, které představuje skutečnou geologickou učebnici. Harmonicky utvářenou krajinu charakterizuje reliéf kvádrových pískovců, útvary neovulkanického původu, vodní toky a přirozené lesní, skalní, luční či mokřadní ekosystémy. Geomorfologické i biotické bohatství dává Českému ráji nejen vysokou estetickou, ale i vědeckou hodnotu. Početné jeskyně, výklenky, převisy, dutiny, skalní brány, tunely či skalní hřiby představují klasické mezoformy a mikroformy pískovcových skalních měst. Chráněná krajinná oblast zde byla vyhlášena v roce 1955, v roce 2002 bylo území dále rozšířeno a v říjnu 2005 byl Český ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO.

Dokument k výročí 40 let pražského metra

Dokument k výročí 40 let pražského metra

Kompletní patnáctiminutový dokument o pražské podzemce, který byl připraven u příležitosti jejího 40. výročí zahájení provozu. Více informací na http://www.m40.cz

Staré pověsti české-O Čechovi

Staré pověsti české-O Čechovi

...Kutná Hora...- Dokument CZ HD (2012)

...Kutná Hora...- Dokument CZ HD (2012)

Miroslav Táborský vypravuje o dvanácti českých divech světa – památkách zařazených na seznam světového dědictví UNESCO (2012). Režie J. D. Novák Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou cenných gotických, renesančních a barokních domů. Její uliční síť představuje skutečný labyrint, jímž se návštěvník noří hlouběji do hlubin času a je podněcován k tomu vnímat staletého ducha místa, který zde působí jako v málokterém českém historickém městě. K dalším významným památkám Kutné Hory patří i Vlašský dvůr, kde kdysi sídlila po celé Evropě proslulá mincovna, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, středověký kostel sv. Jakuba, monumentální Jezuitská kolej s galerií soch nad říčním údolím nebo klášter Voršilek.

...Evropská Arizona.. - Dokument CZ HD (2017)

...Evropská Arizona.. - Dokument CZ HD (2017)

Labské pískovce a České Švýcarsko představují monumentální skalní hradbu na severu Čech. Čechy jsou na pískovcová skalní města mimořádně bohaté. Jedna z nejrozsáhlejších skalních oblastí je však zcela výjimečná. Labské pískovce a Národní park České Švýcarsko představují evropsky ojedinělou krajinu ozdobenou mnoha superlativy. Najdeme zde největší skalní most Evropy – Pravčickou bránu i nejmohutnější pískovcový říční kaňon Evropy. Opravdovou divokost však najdeme v odlehlých a těžko dostupných roklích. Skalní hnízda zde po mnoha letech má sokol stěhovavý, dříve na našem území vyhubený. Také plachý čáp černý si pravidelně staví hnízdo na skalní římse. V potocích stále žijí střevle potoční. Nechme se ohromit monumentalitou Křídelních stěn, Labského kaňonu i pitoreskními tvary Tisských stěn a naší největší stolové hory – Děčínského Sněžníku. V hlubokých soutěskách objevíme několik zajímavých živočichů, třeba dravý dvoukřídlý hmyz nebo endemické žížaly. Tato krajina patří k nejvýraznějším na ploše celého kontinentu.

Praha - třetí milenium města památek

Praha - třetí milenium města památek

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých 02 - dokument CZ

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých 02 - dokument CZ

02. Točník - Žebrák - Valdek - Zbiroh - Hořovice - Hrad na Radči - Hrad na Babské skále - Starý zámek u Neumětel

Top Videa -  loading... Změnit krajinu
Načíst dalších 10 videí
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE